Janice Roopram: We vragen opnieuw om meer kleinschalige en goede ouderenzorg in Den Haag!

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt opnieuw om meer kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. Dit naar aanleiding van het bericht vandaag van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, die concludeert dat de medische zorg in kleine woonvormen vaak te wensen overlaat. Ook wordt de specialist ouderengeneeskunde te laat of niet ingeschakeld, terwijl dat wel nodig is. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad wil dat er nu snel wordt doorgepakt.

In 2017 vroeg Hart voor Den Haag ook al om meer kleine woonvormen in de Haagse ouderenzorg en werd een motie van de partij daartoe aangenomen. Onderdeel daarvan was dat er een Haagse woongroep naar wijlen Ben Oude Nijhuis vernoemd wordt. Het college heeft recent aangegeven dat er tot op heden nog geen passend vastgoed beschikbaar is gekomen voor kleinschalige woonvormen maar zich in de komende jaren zal blijven inspannen om kansen die zich voordoen in het vrijkomende gemeentelijk vastgoed benutten voor kleinschalige woonzorgvormen.

Raadslid Janice Roopram wil nu actie van het stadsbestuur: “Nu ben ik benieuwd hoe het is gesteld met de medische zorg in de reeds bestaande kleinschalige woonvormen in Den Haag. Het is zorgwekkend dat de zorg nog steeds niet genoeg op orde is. Dat personeel nog steeds te weinig kennis heeft over medische problemen van ouderen, waardoor sommige gezondheidsproblemen niet of te laat worden opgemerkt. We vragen opnieuw om meer kleinschalige en goede ouderenzorg in Den Haag en willen dat er een locatie wordt vernoemd naar wijlen Ben Oude Nijhuis. Dit is in het recente verleden in meerderheid gevraagd door de raad, dus dan moet dit ook gaan gebeuren!”

Lees hier onze schriftelijke vragen