Jelle Meinesz: ”Meer boa’s inzetten op plekken waar wat loos is in plaats van nodeloze controles.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt aan het stadsbestuur om boa’s gerichter in te zetten. Volgens de grootste partij in de Haagse gemeenteraad is het wenselijk dat gemeentelijke handhavers worden ingezet waar meer toezicht is.

Raadslid Jelle Meinesz ontvangt vaak e-mails met een roep om meer handhaving: “Het gebeurt nog veel te vaak dat er ergens in Den Haag problemen zijn met bijvoorbeeld het dumpen van brood en andere etensresten , waardoor leefbaarheidsproblemen ontstaan. Zo moeten mensen worden aangepakt die zorgen voor rattenoverlast, doordat ze moedwillig afval dumpen. Ook in gebieden waar het onveilig is of veel overlast is van hangjongeren en/of onveilig verkeer is dit nodig! Af en toe een boa in beeld bij dit soort situaties is onvoldoende. Als je een probleem zoals omschreven op wilt lossen zal je langdurig en intensief moeten controleren en het liefst met meer mankracht. Onze prioriteit is veiligheid in de wijk en in het openbaar vervoer, in plaats van het lastigvallen van Hagenaars en Scheveningers met nodeloze boetes!.”

Volgens Meinesz zijn er vaak gebieden waar de boa’s surveilleren, waar weinig aan de hand is en er dan misschien te snel ingegrepen word voor problemen die zeker niet tot de topprioriteit behoren. Hierdoor hebben de boa’s de afgelopen jaren wat imagoschade opgelopen en behoren ze niet tot een graag geziene gast in sommige wijken. Volgens Meinesz ligt dit grotendeels aan de aansturing. Meinesz: “En dit is doodzonde! Waarom moeten boa’s in Segbroek naar overtredingen ‘zoeken’, terwijl er meer overlast en onveiligheid is in andere stadsdelen.” Meinesz wil Haagse boa’s ook voorzien van bodycams, zoals in Amsterdam gebeurt. Hij vraagt om een proef met goede uitrusting, die past bij het beroep in de huidige tijd. Het raadslid vraag het stadsbestuur de mogelijkheden te onderzoeken.

Lees hier onze schriftelijke vragen