Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft donderdagavond vier moties aangenomen gekregen, die gaan over de woningmarkt.

Raadslid William de Blok is tevreden: ”Ik roep via deze moties op tot meer afstemming, eenvoudigere procedures, een evaluatie van de maatregelen en prestatieafspraken met de particuliere verhuursector. De particuliere verhuursector zal in haar verdienmodel aanpassingen moeten doen en het is logisch dat zij dan ook ruimte moeten krijgen om met de gemeente te blijven overleggen over hoe de maatregelen hun verdienmodel beïnvloeden.

Het is namelijk essentieel dat er goede woningen gebouwd worden in onze stad, zodat mensen hier kunnen blijven wonen en zonodig kunnen doorstromen op de Haagse woningmarkt”, zegt De Blok.

Mensen met een middeninkomen komen moeilijk aan een passende huurwoning in Den Haag, zeker als zij starten zo stelt Hart voor Den Haag. De Blok: “Maatregelen zijn nodig om met name deze groep, huishoudens met een middeninkomen, beter te bedienen op de woningmarkt. Een maatregel om mensen met een middeninkomen toch aan een voor hen betaalbare woning te helpen is de huisvestingsvergunning in te voeren voor woningen tot 951 euro. Er moet fors ingegrepen worden in de Haagse woningmarkt. Dat gaan we dus ook doen! De Haagse middenklasse willen we koesteren en daarom gaan we jaarlijks alle nieuwe maatregelen op de woningmarkt monitoren. En dat is winst!”