Nino Davituliani: “De tijdelijke sluiting is goed nieuws, maar we zien dit als opmaat naar beëindiging!

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met de tijdelijke sluiting van de shishalounge in de Miquelstraat nabij het Lorentzplein, waar een maand geleden een schietpartij plaatsvond. Het stadsbestuur schrijft in antwoord op raadsvragen van Nino Davituliani dat de ondernemer op verzoek van de burgemeester is overgegaan tot een tijdelijke stillegging van de exploitatie. Op dit moment wordt gedegen onderzoek gedaan naar de exacte feiten en omstandigheden van het geval en de rol van de ondernemer. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek wordt bepaald of en zo ja, welke vervolgstappen nodig zijn om de openbare orde en veiligheid in en in de directe omgeving van het horecabedrijf duurzaam te herstellen. Bij de gemeente zijn sinds 26 september 2017 drie meldingen omtrent overlast -van met name luidruchtige bezoekers- van deze horeca-inrichting ontvangen. Daarnaast heeft ook de politie meldingen omtrent overlast ontvangen. Deze zijn afgehandeld door verscherpt toezicht door de politie en het handhavingsteam, zo schrijft het college van B&W.

Raadslid Nino Davituliani is blij met de beantwoording van het stadsbestuur: “Er zijn meerdere meldingen geweest van overlast, met als klap op de vuurpijl deze levensgevaarlijke wild west taferelen. Goed dat er vanuit het stadhuis is ingegrepen en deze bedoening tijdelijk is stilgelegd. We willen alleen dat deze malafide shishalounge nu definitief wordt gesloten om verdere ellende te voorkomen! Er is simpelweg teveel overlast en onveiligheid. Er wonen hier namelijk ook nog gewoon mensen, waaronder gezinnen met kinderen!”