Raadslid Ralf Sluijs: “College moet alles op alles zetten om dit icoon voor Den Haag te behouden”

Net na het 60 jarig jubileum lijkt het Indonesisch eetimperium van Toko Soeboer op omvallen te staan. Door een conflict met de gemeente Den Haag staat de toekomst van het bedrijf – en de dertig werknemers – op het spel, zegt de eigenaar tegen Omroep West. Hij dreigt voor bijna een half miljoen het schip in te gaan, allemaal vanwege een paar papegaaien. Hart voor Den Haag/Groep de Mos springt in de bres.

Ooit begonnen als klein eethuis in de Haagse Koningstraat, verhuisde Soeboer in de jaren ’60 naar de Brouwersgracht. Inmiddels kent het imperium vier vestigingen. Vertelt eigenaar Ragner Flink aan Omroep West. ‘Door de komst van al die vreetschuren links en rechts is het moeilijk om Indonesische producten aan de man te brengen’, verzucht hij. Flink: ‘Ik heb 250.000 euro geïnvesteerd om het mooi te maken.’ Bij de verbouwing komt er een aantal portocabins te staan – om als afhaaltoko te dienen –  en wordt een volière gebouwd, een grote vogelkooi met daarin wat papegaaien. En daar gaat het mis. ‘De gemeente vindt dat wij illegaal hebben gebouwd en daarom zijn ze een procedure begonnen. De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld en daar hebben wij weer beroep tegen ingesteld’, vertelt de eigenaar.

Niet met elkaar gepraat

Een hoop juridisch geharrewar volgt. Uiteindelijk is de rechter op locatie komen kijken, vertelt Flink. ‘De gemeente was er ook, vijf man sterk. Toen zijn we overeengekomen dat we met elkaar in gesprek zouden gaan. Maar dat is nooit gebeurd.’ Inmiddels lijkt het vijf voor twaalf voor Soeboer. De gemeente heeft aangekondigd het pand te gaan ontruimen en heeft recht op een dwangsom van 50.000 euro, zegt Flink. Hij en zijn vrouw zijn ten einde raad. Op 31 januari had het pand leeg moeten zijn en nu dreigt dus een ontruiming en daarmee sluiting van de zaak.

Begrip in Den Haag

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is “onaangenaam verrast” door de recente ontwikkelingen. “Soeboer is een begrip in Den Haag en we hebben er allemaal weleens gegeten”, zegt raadslid Ralf Sluijs. Hij wil voorkomen dat het icoon verloren gaat: “Ik begrijp de wanhoop van de ondernemers heel goed. Alles waar ze keihard voor gewerkt hebben dreigt nu verloren te gaan. We hebben een debat aangevraagd voor de raad van donderdag aanstaande, omdat we zo snel mogelijk duidelijkheid willen. Wij willen dat het gesprek alsnog plaatsvindt en de gemeente zich volledig inspant om Toko Soeboer voor Den Haag te behouden. Praat mét elkaar en niet over elkaar, dit moet toch op te lossen zijn?”.

Vragen in debat

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is overvallen door de recente berichtgeving over de iconische restaurants van Toko Soeboer. Want als er één stad is waar Indonesisch eten een begrip is, dan is het Den Haag wel. Het eerste Indonesische restaurant van Nederland, opende in onze stad. Een fors conflict met de gemeente dreigt voor Soeboer uit te lopen op een faillissement waarbij 30 mensen op straat komen te staan.

Wij willen graag opheldering over deze zaak en hebben daarom de volgende vragen:

1). Zijn er, voor de rechtszaak, pogingen gedaan vanuit de gemeente om er gezamenlijk met de ondernemers uit te komen?* Zo ja, welke pogingen? Zo nee, waarom niet?
2). Is het correct dat de rechter en een delegatie van de gemeente Den Haag bij de uitbaters op locatie hebben gekeken?
3). Is het correct dat bij het locatiebezoek, in bijzijn van de rechter, is afgesproken dat er een gesprek zou plaatsvinden tussen gemeente en ondernemers en heeft dit gesprek ook plaatsgevonden? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?
4). Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat Toko Soeboer een belangrijke rol speelt voor de leefbaarheid in de wijken en de werkgelegenheid in de diverse locaties? Zo nee, waarom niet?
5). Realiseert het college zich dat ontruiming van de locatie in kwestie, tot gevolg kan hebben dat de hele keten van Soeboer omvalt en 30 medewerkers op straat komen te staan?
6). Den Haag is de bakermat van de Indonesische restaurants maar ze hebben het ook zwaar, diverse Indonesische restaurants zijn helaas al verdwenen. Het forse conflict wat Soeboer met de gemeente heeft, kan tot gevolg hebben dat dit restaurant ook failliet gaat. Is het college bereid om zich tot het uiterste in te spannen om samen met de ondernemers tot een oplossing te komen, waarbij de basis moet zijn dat het bedrijf behouden blijft voor Den Haag? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3767236/Haags-toko-imperium-Soeboer-staat-op-omvallen