Janice Roopram: “Het is niet te bevatten dat er eerdere meldingen zijn gedaan over de wantoestanden in onder meer HWW Willem Drees. En nu is het weer helemaal mis!”

De zorgwekkende situatie in verpleeghuis Haagse woon- en wijkzorg (HWW) Willem Drees, houdt de grootste partij in de Haagse coalitie al enige tijd bezig. Nu het artikel in het AD is verschenen met als koptekst “Inspectie grijpt in bij verpleeghuizen HWW na alarmerende rapporten” is voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos de maat vol. De partij vindt de tekortschietende zorg onacceptabel.

Janice Roopram: “De gezelligheid bij HWW Willem Drees is ver te zoeken. Ondanks dat er op hun website staat dat je er gezellig kunt wonen met WLZ-indicatie 4 en dat je er de nodige zorg krijgt.* uit de signalen die ik krijg blijkt dat allerminst. Integendeel, de zorg en begeleiding zijn ver beneden de maat. Wij krijgen signalen van mensen die cliënt zijn bij HWW en spreken over mensonterende situaties. Hoe heeft dit kunnen ontstaan? De familieleden van deze cliënten zijn zeer ontdaan en ervaren enorme wanhoop bij pogingen om veranderingen teweeg te brengen”.

Volgens Roopram geven de cliënten aan dat ze in de laatste fase van hun leven zijn en de energie die ze nog hebben liever in andere zaken steken. De cliënten zijn bang dat ze in de toekomst meer hulp nodig hebben en dus meer afhankelijk worden van zorgverleners. En dan kan je maar beter een goede relatie hebben en niet te veel klagen. Roopram: “Het is niet te bevatten dat er eerdere meldingen zijn gedaan over de wantoestanden in onder meer HWW Willem Drees. Ook toen is er ingegrepen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wat voor acties zijn er toen ondernomen? Nu is het weer helemaal mis! Wat kan de gemeente Den Haag doen om er voor te zorgen dat er adequaat en zo snel mogelijk wordt ingegrepen in het belang van deze hulpbehoevende mensen? Indien er geen goede controles worden uitgevoerd met regelmaat bij bijvoorbeeld het toedienen van risicovolle medicijnen en er medicatiefouten worden gemaakt leidt dit tot ernstige situaties! Dit is onacceptabel, goed de Zorginspectie IGJ ingrijpt. En nu willen we weten hoe het Haagse stadsbestuur met de zeer zorgwekkende situatie omgaat in de verpleeghuizen van HWW” aldus Janice Roopram. Ze stelt raadsvragen aan het Haagse college van B&W en wil weten of deze problemen ook op andere zorg locaties van toepassing zijn.

Lees hier onze schriftelijke vragen