Janice Roopram: “Succesvolle initiatieven die ouderen helpen, moeten voortgezet worden in plaats van beëindigd.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad stelt vragen over de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD). De BBD begeleidt ouderen en mindervaliden in Den Haag die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen met als doel isolement tegen te gaan. Deelnemers worden thuis opgehaald met een busje en er zijn altijd begeleiders aanwezig om een arm te geven, tassen te dragen of een rolstoel te duwen. Naast het doen van boodschappen biedt de BBD ook dagelijkse uitstapjes aan met begeleiding en vervoer. En op hetzelfde adres waar het kantoor van de BBD is gevestigd, woonzorgcentrum Het Zamen, worden gezellige activiteiten georganiseerd zoals spelletjes- en zangmiddagen, creatieve activiteiten, bewegingslessen en thema-avonden. Met ruim 10.000 bezoeken per jaar is het sinds april 2017 gerealiseerde ontmoetingscentrum voor ouderen en mindervaliden, in complex Het Zamen, zeer succesvol. Dit succes zal niet verder worden doorontwikkeld en wordt zelfs gedeeltelijk afgebouwd vanwege het ontbreken van financiële steun van de gemeente, zo vreest Janice Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

In maart 2017 is door de afdeling Ouderenbeleid gevraagd om in het kader van het programma Haags Ontmoeten een activiteitenprogramma voor ouderen te ontwikkelen. Volgens de directeur van de BBD, Harry Wassenaar, is men tijdens de evaluaties en presentaties ‘vergeten’ middelen te reserveren om succesvolle pilots te kunnen continueren. Ondanks het gebrek aan financiële steun heeft de BBD toch geprobeerd om het activiteitenaanbod vanaf juli 2018 voor te zetten. In december 2018 heeft de BBD zelf het initiatief genomen om een subsidieverzoek in te dienen. Deze subsidieaanvraag is afgewezen.

Raadslid Janice Roopram stelt daarom raadsvragen: “Succesvolle initiatieven die ouderen helpen, moeten voortgezet worden in plaats van beëindigd. Je hebt hier te maken met ouderen en mindervaliden mensen die middels de activiteiten meedoen in de samenleving. Dat kan je toch niet in één klap wegnemen. Daar komt bij dat er medewerkers werkzaam zijn bij de BBD die via een stipbaantraject goed werk doen. Merendeels van de medewerkers zijn al enige jaren actief als vrijwilliger of verkeren in een leer- werktraject. Deze mensen zijn zeer angstig, onzeker en verdrietig om de BBD te moeten verlaten. Het gaat hier om kwetsbare mensen en daarom zal ik dan ook het college verzoeken of zij een beschermde status kunnen krijgen, zodat zij met behoud van uitkering voor de BBD actief kunnen blijven”.

Harry Wassenaar van de BBD vult aan: “Met als doel eenzaamheid tegen te gaan, doet de stichting BBD er alles aan om alleenstaande ouderen en mindervaliden samen te brengen, zodat deelnemers weer nieuwe contacten kunnen opdoen. Honderden mensen maken wekelijks gebruik van de begeleidingsdiensten en daar hoort sinds 2017 ook het activiteitenaanbod in Het Zamen bij.  De vraag naar vormen van dagbesteding neemt alsmaar toe en we zullen daarom activiteitencentra moeten doorontwikkelen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Geef eenzame ouderen contact biedende voorzieningen en laat vrijwilligers die zich al vele jaren voor ouderen inzetten en eveneens in een kwetsbare situatie verkeren, hun werk voortzetten. Geef hen de beschermde status die zij verdienen”.

Lees hier onze schriftelijke vragen