Raadslid Jelle Meinesz: “Meer coulance en in daluren toegang tot het pollergebied voor de BBD”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad stelt raadsvragen over de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD). Raadslid Jelle Meinesz vraagt aan het college of er met meer coulance kan worden opgetreden, omdat een aantal maanden bij het brengen van mensen naar Dudok, vlakbij het Binnenhof, er bijna boetes zijn uitgedeeld.

Jelle Meinesz: “Er is toen ternauwernood voorkomen dat er bekeuringen zijn uitgedeeld! Wellicht kan er bekeken worden of speciale stickers kunnen helpen. Zodat politie en handhavers weten dat het hier om een maatschappelijke organisatie gaat. De BBD is officieel geen vervoersbedrijf en wil dit ook niet worden, maar zij doen goed werk in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Zij rijden heel de stad door om ouderen een mooie dag te bezorgen. Daarom wil ik dat de verkeerskundige barrières worden geslecht. Zo’n bijzonder goed doel mogen we geen strobreed in de weg leggen; geef ze de ruimte!”

Delen van Den Haag zijn afgesloten voor auto’s en vrachtwagens door pollers. Meinesz wil dat dat onderzocht wordt of de BBD gebruik kan maken van deze gebieden op gezette tijden: “Vanuit Mariahoeve naar het centrum is momenteel enorm omrijden. Wij hopen echt dat dit anders kan en dat het stadsbestuur wil meedenken! Eén of twee pollerpassen zou al wonderen doen. We willen deze stichting behouden voor onze stad!”

Lees hier onze schriftelijke vragen