William De Blok: “De huidige bewoners mogen niet het kind van de rekening worden!”

Begin 2019 is er een omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de bestemming ter plaatse van het huidige kerkgebouw (De Ontmoetingskerk) aan de Aaltje Noordewierstraat 199 en Louis Davidsstraat 2 ten behoeve van de realisering van 78 appartementen.

 Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid William de Blok is blij dat het oorspronkelijke bouwplan met een hoogbouw woontoren naast de kerk van tafel is: “Wij zijn tegen hoogbouw in de oude stadswijken, dus ook tegen de komst van deze voorgenomen woontoren aan de Aaltje Noorderwierstraat hebben wij ons stevig verzet,” aldus De Blok in een reactie. 

Hoewel het goed is dat er nu een ander plan ligt dat minder de hoogte ingaat, ziet Hart voor Den Haag verbeterpunten. De Blok: “Het bouwvolume staat in geen verhouding met de gebouwen in de omgeving en van participatie is geen sprake geweest. In 2018 heeft de ontwikkelaar het huidige plan aan de omwonenden gepresenteerd en niets gedaan met reacties van omwonenden. Omwonenden zitten met open eindjes maar zien wel een pompeus gebouw in hun achtertuin verrijzen.” Hij stelt dat bij een functieverandering van gebouwen of grond, de huidige bewoners niet het kind van de rekening mogen worden. Het raadslid zal in de raadsvergadering van woensdag zijn ongenoegen delen met het stadsbestuur en pleiten voor een wijziging van het ontwerp.