Hart voor Den Haag / Groep de Mos: “Participatiewethouder betrekt bewoners weer NIET bij opvang daklozen in hun eigen wijk”

Het voormalig woon-/zorgcomplex van HWW Zorg aan de Morsestraat 19 in de Bomenbuurt staat sinds eind vorig jaar leeg vanwege een reorganisatie waarbij de bewoners naar andere locaties zijn verhuisd. De gemeente Den Haag en eigenaar Vestia hebben de mogelijkheden van deze locatie onderzocht en zijn overeengekomen het Willem Dreeshuis op een andere vernieuwende manier te gebruiken. Het college geeft aan in een *brief gericht aan de gemeenteraad dat er spoedig, 60 voormalig dak- en thuislozen gehuisvest zullen worden, als onderdeel van de toezegging aan de raad om iedereen die nu in een hotel verblijft tijdig onderdak te bieden.

Bewoners rondom het complex van het Willem Dreeshuis zijn in rep en roer vanwege de huisvesting van dak- en thuislozen dat over een maand al in het Willem Dreeshuis komt. Dit werd middels een brief van de gemeente aangekondigd terwijl de bewoners aangeven dat er toegezegd was om alvorens in overleg te gaan met bewoners voordat eventuele plannen tot uitwerking worden gebracht. De bewoners voelen zich bedrogen.

“Ook dak- en thuislozen verdienen hun eigen plek met professionele begeleiding. Maar dit is ongelooflijk hoe het college wederom te werk gaat. Dit is de verkeerde volgorde en dan komt dit onder meer uit de koker van de participatiewethouder Balster!”, zegt Hart voor Den Haag/Groep de Mos gemeenteraadslid Janice Roopram. Fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg vult aan: “Dit is werkelijk niet te geloven, in de laatste commissievergadering heb ik wederom gevraagd om door betere voorlichting meer draagvlak te creëren én betere informatie voor de omwonenden te verzorgen. Het was allemaal niet nodig volgens wethouder Bert van Alphen. Al onze bezwaren en vooral tips om draagvlak te creëren werden weggewuifd. Ook hebben we tijdens de laatste raadsvergadering nog een motie ** ingediend om omwonenden extra te informeren. Wij zijn absoluut voor opvang van dakloze mensen, ik wil zelf met alle liefde voorlichting geven, maar wel dat deze kwetsbare groep door de buurt omarmd wordt. Niet op deze manier.”

Ook raadslid William de Blok is zeer ontstemd: ”Onlangs heb ik een wijkschouw gehouden in de Bomenbuurt, bewoners wilden graag weten wat er met het Willem Dreeshuis zou gebeuren. Op beantwoording van raadsvragen gaf het stadsbestuur aan de omwonenden mee te Laten praten over wat er met het pand moet gebeuren. Schandalig dat dit niet is gebeurd,” briest De Blok.

Het college wil bewoners op een effectievere manier betrekken bij het beleid in de stad. Dat staat in het actieplan ‘Haags Samenspel’ waarmee wethouder Martijn Balster (PvdA) het participatiebeleid naar een hoger plan wil trekken. “Dit zijn dus alleen maar loze woorden. Je presenteert een voldragen plan aan de bewoners en nodigt ze uit voor informatieavonden. Je moet de bewoners niet informeren maar betrekken alvorens de plannen worden doorgedrukt. En waar is wethouder van Alphen?”, aldus Janice Roopram. 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een aanvraag ingediend voor een spoeddebat. “Dit is de enige manier om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met wethouders Balster en Van Alpen. Met de inzet van schriftelijke vragen gaan er wederom weken overheen! En de bewoners willen antwoord!” 

Je krijgt een brief wat er gaat gebeuren. Het plan is al kant-en-klaar. Vestia stelt dat zij de bewonerscommissie Bomenbuurt wel degelijk heeft ingelicht, en dat de communicatie verder aan de gemeente is overgelaten.

Het worden keurige appartementen’’, zegt wethouder Martijn Balster (PvdA). Wethouder Balster zegt dat er informatiebijeenkomsten komen.

‘Als we het samenspel tussen bewoner, buurt en gemeente willen verbeteren, moeten we bij onze bewoners beginnen’, zegt Balster.