Bewoners in de buurt Morgenweide in Ypenburg zijn ’s avonds soms wel tot een uur aan het zoeken naar een parkeerplek. Dit stelt Hart voor Den Haag / Groep de Mos en volgens de partij moet er snel actie worden ondernomen om de parkeerproblematiek op te lossen.

Raadslid Damiën Zeller: “Het kan niet zo zijn dat hardwerkende Hagenaars na het werk een uur in de rondte moeten rijden om een parkeerplek te vinden. Het is duidelijk dat het autobezit is toegenomen en de auto lang niet meer altijd in de garage of het eigen terrein staat. Hierdoor neemt de parkeerdruk toe en heeft het tot gevolg dat mensen hun auto niet meer kwijt kunnen. Wij willen weten wat de huidige parkeerdruk is en wat het college gaat ondernemen om deze te verlagen!“

Volgens de grootste partij in de Haagse gemeenteraad ligt het probleem bij de bewoners die hun carport niet gebruiken voor het parkeren van de auto, maar voor een buitenkeuken en het stallen van fietsen. Dit kan opgelost worden door in de APV op te nemen dat men verplicht is de carport te gebruiken indien zij in het bezit zijn van de auto.

Lees hier onze schriftelijke vragen