Raadslid Ralf Sluijs: “Een straat voor de kleine bijzondere winkels, de kansen liggen voor het oprapen!”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de Schoolstraat in de Haagse binnenstad een flinke oppepper gaat krijgen. “De economische levensader tussen Hofkwartier en Grote Markt mag niet verstopt raken.”

Oudste winkelstraat
Vincent Slingerland (MONO), Wilco van der Werf (Funky House) en Harry Berg (Stanley & Livingstone), drie beeldbepalende ondernemers uit de Schoolstraat hebben hun zorgen, plannen en ambities neergelegd bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos raadslid Ralf Sluijs. “We hebben zorgen maar zien ook grote kansen voor de oudste winkelstraat van Den Haag. Er zijn ook al zaken gaande waar we blij mee zijn. Nu moeten we ook echt doorpakken”, zegt Slingerland.

Leegstand
De Schoolstraat ontleent zijn bekendheid aan de grote diversiteit van zelfstandige ondernemers. “Van skate-shop tot restaurant, van juwelier tot kledingwinkel. Helaas is de Schoolstraat de afgelopen jaren achteruitgegaan door leegstand, tijdelijke ondernemers, grote uitstallingen op straat, vervuiling en grote neon bakken”, zeggen de ondernemers. “De pandeigenaren spelen een belangrijke rol in het winkelbeeld wat de bezoekers voorgeschoteld krijgen door de huurders die ze accepteren. Ook voor de uitstraling van de panden zijn we van hen afhankelijk”, aldus van der Werf. Voor de toekomst van de Schoolstraat is het volgens de ondernemers belangrijk om het aanbod van winkels aantrekkelijker te maken. “Behoud van de huidige ondernemers en het aantrekken van nieuwe beeldbepalende ondernemers is daarin cruciaal. Wij zijn ervan overtuigd dat door 3 of 4 panden te verhuren aan de juiste ondernemers, het opnieuw bestraten van de straat en handhaven van de openbare orde, de Schoolstraat weer een prachtige straat voor de toekomst kan zijn”, betogen de ondernemers. Het drietal heeft ook een brief naar wethouder de Mos gestuurd waarin zij de situatie in hun winkelstraat toelichten.

Kansen verzilveren
Ralf Sluijs ziet grote mogelijkheden voor de winkelstraat. “De crisis heeft in menig winkelstraat zijn sporen nagelaten. Leegstand en uiteindelijk de panden opvullen met ondernemingen die geen recht doen aan de straat hebben we vaak gezien. Maar de crisis is voorbij, het toerisme in Den Haag groeit, de economie groeit en het geld brandt in de zakken van de mensen. Die kansen moeten ook in de Schoolstraat verzilvert gaan worden”, zegt Sluijs. “Ik heb goed geluisterd naar de ondernemers en wil de wethouder vragen om een drietal zaken in gang te zetten:
1. De wildgroei aan gigantische kledingrekken en borden handhaven;
2. De pandeigenaren en ondernemers met elkaar in gesprek brengen om samen duidelijk af te stemmen welk type winkels een toevoeging voor de straat zijn;
3. De geplande herbestrating van de Schoolstraat in 2020, een jaar vervroegen”, aldus Sluijs.

“Maak van de Schoolstraat een schoolvoorbeeld voor de Haagse binnenstad! De historie en het karakter van de straat lenen zich perfect voor de kleine en bijzondere zelfstandige ondernemers. Zij kunnen elkaar versterken en daarmee een prachtige verbinding vormen tussen Hofkwartier en Grote Markt. Alle ingrediënten zijn aanwezig, nu nog in de juiste verhoudingen mengen en de kansen liggen voor het oprapen”, zegt Sluijs.

Lees hier onze schriftelijke vragen

Bijlage. Foto: Vlnr: Harry Berg, Vincent Slingerland, Ralf Sluijs en Wilco van der Werf in de Schoolstraat (Foto: Hart voor Den Haag/Groep de Mos)