Het strandseizoen begint inmiddels weer op volle toeren te draaien​, de strandtenten staan er weer en we hebben mooie dagen in het vooruitzicht. Bij strandtent Cocomo Beach staat echter nog steeds een ontsierende roestige container voor de deur, die is ingericht als nutsvoorziening voor stroomvoorziening van een aantal strandtenten op de Noordboulevard.

Raadslid René Oudshoorn: ‘”Als antwoord op mijn eerder gestelde vragen stelt de gemeente dit lelijke ding niet niet te verplaatsen omdat dit te duur is. Deze blijft dus tot aan de herinrichting van de noordboulevard staan, tot grote ergernis van de ondernemer van Cocomo Beach. Ik vraag nu aan het gemeentebestuur om op korte termijn met deze ondernemer in overleg te treden om deze container zodanig te verfraaien dat het nog enigszins is aan te zien, want het ziet er nu echt niet uit. De gemeente stelt zelf hoge eisen aan het aanzicht van ondernemingen op de boulevard maar laat deze container zelf gewoon weg roesten. Ik vind daarom dat de gemeente hier in zijn verantwoordelijkheid moet nemen en het goede voorbeeld dient te geven!”

Oudshoorn stelt aanvullende schriftelijke vragen aan het Haagse college van B&W.

Lees hier onze schriftelijke vragen