Raadslid Janice Roopram: deze organisatie doet geweldig werk in Duindorp!

 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, grootste partij in de Haagse gemeenteraad wil Kinderwerk ‘t Trefpunt behouden voor de bewoners van het stadsdeel Scheveningen. Alle activiteiten die worden georganiseerd vanuit wijkcentrum Het Trefpunt aan de Tesselsestraat worden vanaf maart volgend jaar stopgezet, zo wordt gemeld: de kinderclubs, vakantieactiviteiten en de activiteiten in samenwerking met de basisscholen in Duindorp en de Sporttuin. Raadslid Janice Roopram legt uit: “Overkoepelende organisatie Welzijn Scheveningen heeft drie jaar geleden te maken gehad met flinke bezuinigingen vanuit de gemeente Den Haag. Vanuit de organisatie is geprobeerd deze bezuiniging zodanig in te vullen dat de medewerkers hun werkzaamheden konden voortzetten. Nu blijkt dat Kinderwerk Het Trefpunt in gevaar komt. De klap van deze bezuiniging van het vorige college komt hard aan, nu de directeur van Welzijn Scheveningen het voornemen heeft om Kinderwerk Het Trefpunt te willen sluiten.”

Roopram: “Dit soort kleinschalige initiatieven is zo waardevol voor de bewoners, Kinderwerk Het Trefpunt heeft een verbindende factor in de wijk. In het coalitieakkoord wordt duidelijk aangegeven dat juist de kleinschalige, innovatieve, wijkgerichte initiatieven meer ruimte, kansen en vertrouwen krijgen. Op deze manier worden doelgroepen beter bereikt en wordt beter ingespeeld op de specifieke vraag van bewoners en dat is dus wat ons betreft Kinderwerk Het Trefpunt.”

Tijdens de commissievergadering van woensdag 3 oktober is de situatie van Kinderwerk Duindorp uitgebreid besproken. De wethouder heeft aangegeven erg geschrokken te zijn op wat voor manier het bestuur van Welzijn Scheveningen invulling heeft gegeven aan de bezuinigingen van het vorige college. Ook raadslid Janice Roopram heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. “Fijn dat de wethouder onze zorgen deelt en inziet dat door deze voorgenomen maatregel, vooral bij de kinderen, veel verdriet veroorzaakt,” zegt Janice Roopram. De wethouder zal in oktober in gesprek gaan met het bestuur van Welzijn Scheveningen en zal de raad hierover informeren.