Raadslid Janice Roopram: “Vooral rond de feestdagen liggen deze laffe criminelen op de loer.” 

Maar liefst een kwart van de senioren blijkt te zijn lastiggevallen door oplichters met babbeltrucs. Dit staat omschreven in een *artikel van het AD. Uit schaamte doen slachtoffers nauwelijks aangifte. Seniorenorganisatie KBO-PCOB pleit voor betere maatregelen.

In zeven procent van de oplichtingsgevallen was er sprake van (dreiging met) geweld. Dat blijkt uit onderzoek door KBO-PCOB onder 1300 senioren van 55 jaar en ouder. Directeur Manon Vanderkaa van deze organisatie noemt de cijfers ‘schrikbarend hoog’. Recent was zelfs een bende actief die bloed kwam afnemen bij oude mensen.

Hart voor Den Haag-raadsleden Janice Roopram en Arjen Dubbelaar zijn zeer geschrokken wat uit het onderzoek van het KBO-PCOB is gekomen. Zij roepen het college op om directe actie en vragen actie van het stadsbestuur. “Ik wil direct actie! Dit gaat namelijk om de veiligheid van onze ouderen en daar moet je niet te lang mee wachten,” zegt Janice Roopram.

In het coalitieakkoord staat vermeld dat het college de weerbaarheid van ouderen willen vergroten. “Tja, mooi dat het op papier staat, maar directe actie is noodzakelijk, het gaat om kwetsbare ouderen. Vooral rond de feestdagen liggen deze laffe criminelen op de loer! Triest dat in het artikel staat vermeld dat ouderen geen aangifte doen vanwege schaamte (mensen nemen het zichzelf kwalijk), maar ook angst zal een rol spelen.” aldus Janice Roopram.

“De zichtbaarheid en betrokkenheid van wijkagenten is zeer belangrijk in deze. Zo krijgen de ouderen een veilig gevoel, voelen ze zich gehoord. Wij willen dat het college onderzoekt hoe het doen van aangifte kan worden bevorderd” zegt Arjen Dubbelaar.

Ook willen de raadsleden weten of er voldoende inzet is op preventie. Zo stelt de partij flyeracties voor om ook omwonenden van ouderen te informeren over hoe om te gaan met ‘vreemden’ die aanbellen en welke voorzorgsmaatregelen mensen zelf kunnen nemen. Ook moeten, volgens de grootste partij in Den Haag, zorg- en welzijnsorganisaties maatregelen nemen tegen de babbeltrucs.

Lees hier onze schriftelijke vragen