Jelle Meinesz: ”Met herinrichtingen, wegversmallingen en de vele andere opbrekingen is het vragen om problemen.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is niet verbaasd over het gegeven dat automobilisten nergens in Nederland zoveel vertraging oplopen als in Den Haag. Hiermee reageert de partij op gegevens van navigatiemaker TomTom, waaruit blijkt dat Den Haag filehoofdstad van Nederland is. De grootste knelpunten zijn de A4 bij knooppunt Prins Clausplein, de A12 tussen dat knooppunt en het Malieveld en een paar toegangswegen in de stad.

Raadslid Jelle Meinesz ziet liever dat er grondig werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid: “In één jaar tijd verliest de gemiddelde automobilist in Den Haag 130 uur in de file – ofwel meer dan vijf hele dagen – bovenop de gebruikelijke reistijd. Dit is absurd en vooral te wijten aan de vele wegwerkzaamheden. Er is natuurlijk er al jaren niet goed omgesprongen met de inrichting en de indeling van het verkeer in Den Haag. Men heeft jarenlang vooral ingezet op wegversmallingen en minder parkeerplekken en hiermee zelf een filehoofdstad gecreëerd. Joris Wijsmuller (wethouder in het vorige college) heeft ook toegegeven in een interview dat wegversmallingen er zijn om het autogebruik te verminderen. En juist dit veroorzaakt meer files en dus ook meer luchtvervuiling. Als iedereen meteen zijn of haar auto kan parkeren , hoeft men niet langer rond te rijden om te zoeken naar een plekje en dit is ook beter voor de portemonnee. Win-win dus!”

Ook bekruipt Meinesz het gevoel dat de mensen in Den Haag min of meer gedwongen worden te kiezen voor de fiets: “Op zich is het goed dat meer mensen voor de fiets kiezen, maar dat moeten de mensen ten alle tijden zelf kunnen beslissen. Er zijn nog altijd heel veel mensen afhankelijk van de auto en hebben deze doodgewoon hard nodig, denk alleen maar aan een heleboel oudere mensen. Dus van dwang mag geen enkele sprake zijn, keuzevrijheid is een groot goed.”

Donderdag vergadert de gemeenteraad over mobiliteit. Jelle Meinesz gaat het stadsbestuur vragen om de gegevens bij TomTom op te vragen, zodat de knelpunten goed kunnen worden geanalyseerd en vervolgens gericht opgelost.