Arjen Dubbelaar: “Dat de Rijksoverheid te weinig uitgeeft mag niet ten koste gaan van onze Haagse inwoners.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft de voorjaarsnota bestudeerd en begrijpt de grote uitdaging waar het college voor staat om te zorgen voor een sluitende begroting 2020-2024. “Het huishoudboekje van de gemeente moet financieel degelijk blijven!”, zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar.

Er zijn landelijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op de financiële positie van Den Haag. Dubbelaar: “De landelijke Rijksoverheid vraagt steeds meer van de lokale overheid en wil daarbij voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.” Door stevige bezuinigingen vanuit het Rijk en een toename van het aantal gebruikers van de Wmo zijn er forse tekorten op de (jeugd)zorg. “Dit is uitermate zorgelijk! Het is goed dat iedereen in onze stad de zorg krijgt die nodig is, daar hangt wel een prijskaartje aan waarin het kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dat gebeurt nu onvoldoende.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos verzoekt het Rijk dringend om de zorgbijdrage aan Den Haag fors te verhogen. Door onderbestedingen bij de landelijke overheid staat ook de bijdrage uit het Gemeentefonds sterk onder druk. “Dat de Rijksoverheid te weinig uitgeeft mag niet ten koste gaan van onze Haagse inwoners. Wij doen dan ook een klemmend beroep op het Rijk, want we hebben iedere euro keihard nodig voor onze stad en de ambities die we hebben”, zo besluit de fractievoorzitter.