Raadslid William De Blok: “Veel informatie opgehaald en ideeën opgedaan tijdens onze inloopavond in Segbroek”

Het was druk in wijkcentrum ‘De Hyacint’ in Segbroek tijdens de inloopavond in Stadsdeel Segbroek op 21 november van Hart voor Den Haag. Maar liefst 50-60 buurtbewoners gaven gehoor aan de uitnodiging van Stadsdeelraadsleden Segbroek William de Blok (Ruimte) en Jelle Meinesz (Verkeer). Met deze persoonlijke aanpak wilden de twee raadsleden persoonlijk in gesprek met bewoners van dit stadsdeel. Om te horen wat er leeft en ervoor te zorgen dat zij de meest relevante onderwerpen meenemen naar de raadszaal.

Na een plenaire aftrap was er veel ruimte voor interactie. Veel bezoekers kwamen voor het onderwerp ‘Herinrichting van Bloemenbuurt Oost’. Er was een specialist aanwezig op het gebied van herinrichting van openbaar gebied en bestrating die in zijn presentatie het publiek meenam in de achtergronden van dit soort processen.

De aanwezigen konden tips en vragen achterlaten op formulieren. De opbrengst van deze avond; 25 vragen en tips over verkeer, 4 over huisvesting en wonen, 3 over veiligheid, 3 over Orac’s en 1 over horeca. “De meeste vragen zijn inmiddels beantwoord. De tips nemen we mee in schriftelijke vragen aan het college”, aldus De Blok.

“Maar de belangrijkste opbrengst was toch wel het persoonlijke contact tussen bewoners en politiek. En we gaan dit absoluut vaker doen, we houden voeling met wat er leeft in de wijken door de wijken in te gaan!”