Raadslid William De Blok: “Blij met meer middeldure huur en definitief afschaffen uitsterfbeleid woonwagens!”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met de net gepresenteerde woonagenda. Raadslid William de Blok: “Veel punten uit ons verkiezingsprogramma zijn geland in deze woonagenda. En dat is een goede zaak. Zo is er in de woonagenda aandacht voor woonruimte voor onmisbare beroepen zoals leraren, agenten en mensen die in de zorg werken! Onze motie voor meer middeldure huur is overgenomen, woningsplitsen wordt tegengegaan en er komt meer aandacht voor groepswonen. Wij zijn voor betaalbare huurwoningen en deze gaan we de komende jaren realiseren. Dit zijn een voor een speerpunten uit ons verkiezingsprogramma!”

Ook komt er een einde aan het uitsterfbeleid met betrekking tot woonwagens. “De gemeente gaat meer rekening houden met de wensen van woonwagenbewoners en op zoek naar meer standplaatsen. Dat is winst en terecht, dit is ook afgesproken in ons coalitieakkoord en gaat dus gebeuren. We blijven erop aandringen dat er de komende jaren meer plekken komen voor hen!” zo besluit De Blok.