Raadslid Jelle Meinesz: “Wel moeten onze randgemeenten gaan meebetalen! Nu betaalt alleen Den Haag”

De HTM houdt de komende jaren een gemeentelijke subsidie voor meer veiligheid op de tram. Dat heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten. Er is tot eind 2022 jaarlijks een bedrag van €2 miljoen euro beschikbaar voor conducteurs. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met het behoud van deze subsidie, maar wil wel dat randgemeenten ook gaan meebetalen.

Raadslid Jelle Meinesz: “Randstadrail 3 en 4 rijden door tot Zoetermeer, tramlijn 1 naar Delft en lijn 2 rijdt door Voorburg en Leidschendam. Op deze lijnen staan geregeld deze conducteurs/beveiligers. Daarom willen we graag dat het college met deze gemeenten in gesprek gaat om ervoor te zorgen dat deze gemeenten naar draagkracht gaan meebetalen. Dit is niet meer dan logisch, toch draait Den Haag hier momenteel al sinds 2007 nog in z’n eentje voor op terwijl deze omringende gemeenten kosteloos meeprofiteren.”

Meinesz is verder te spreken over de focus op tramlijnen 9 en 16: “Dit zijn risicolijnen. Ik ga wel aan de wethouder vragen ervoor zorg te dragen dat op deze lijnen en dan met name in de avonduren geen conducteurs in hun eentje staan. Wij willen dus permanent twee man sterk op risicolijnen. Veiligheid heeft onze absolute prioriteit, ook voor de beveiligers zelf!”