William De Blok: “Een kroon is een typisch Haags icoon” 

Den Haag is de stad van de hoeden en petten (en de kroon door de Koninklijke familie). Haagse hoogbouw kenmerkt zich door een bewust en elegant vormgegeven beëindiging van een toren: een hoed, een pet of een kroon. De beëindiging van een torenproject, is vooral waarneembaar van afstand en draagt bij aan de herkenbaarheid van het silhouet van de stad en de kwaliteit van de Haagse skyline. 

Hart voor Den Haag vindt dat er goed gekeken moet worden, waar met bouwprojecten de lucht in wordt gegaan. Plannen rond geschikte locaties zoals rond de stations moeten in overleg met omwonenden en alleen bij draagvlak worden ontwikkeld. Hoogbouw aan de kust en in groengebieden is voor Hart voor Den Haag een no-go. Voor de hoogbouw die er komt maakt Hart voor Den Haag zich hard voor de toevoeging van een typisch Haagse ‘touch’ bovenop de hoogbouw. Raadslid William de Blok ziet dat nog niet alle geplande hoogbouw in de stad voorzien is van een kroon: “Als alle torens een passend hoofddeksel krijgen met ieder een eigen ‘bekroning’ ontstaat er ook samenhang tussen de gebouwen en dat draagt bij aan de identiteit van Den Haag, een kroon is een typisch Haags icoon dat op elke toren in onze stad hoort” aldus De Blok. De Blok heeft tijdens de behandeling van de hoogbouwnota in de Haagse raad gepleit voor een Haagse kroon op elke toren. Het college van B&W gaf aan periodiek met evaluatie te komen over de Haagse hoogbouw. William de Blok zal er scherp op toezien, dat alle toekomstige Haagse hoogbouw een passend dak krijgt.