Raadslid William de Blok: “extra voorwaarde opnemen in Woonagenda om bouw grote sociale woningen veilig te stellen”

In de definitieve Woonagenda die woensdag in de Commissie Ruimte word besproken is opgenomen dat marktpartijen ook onder voorwaarden sociale woningen mogen bouwen en verhuren. Raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vreest dat door sommige ontwikkelaars de mogelijkheid wordt aangegrepen om en masse kleine woningen te bouwen.

William de Blok: “Goed dat marktpartijen nu ook uitgenodigd worden sociaal te bouwen, maar wat ons betreft worden de voorwaarden verder aangescherpt. Nu bepalen de corporaties zélf de grootte van de sociale woningen. En die nemen bij voorkeur geen kleine woningen af. Om te voorkomen dat marktpartijen te kleine woningen gaan bouwen, moet ook een voorwaarde gesteld worden aan de grootte van de woning. Anders kunnen marktpartijen 20% kleine woningen bouwen en dit onder het predicaat sociaal verhuren. Daarom willen wij een extra voorwaarde laten opnemen zodat ook de grote van de sociale woningen wordt veilig gesteld. Bijvoorbeeld dat 20% van de sociale nieuwbouwwoningen, die door ontwikkelaars worden gerealiseerd, minimaal 50m2 groot is met twee kamers. Wij willen dat de wethouder de mogelijkheid onderzoekt om dit als voorwaarde op te nemen.”