Raadslid William de Blok: “Van participatie is weinig sprake”

Begin 2019 is er een omgevingsvergunning ingediend door Aaltje Noordewier Ontwikkeling B.V. voor het wijzigen van de bestemming ter plaatse van het huidig kerkgebouw (De Ontmoetingskerk) aan Aaltje Noordewierstraat 199 en Louis Davidsstraat 2 ten behoeve van de realisering van 78 appartementen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid William de Blok is blij dat het oorspronkelijke bouwplan met een hoogbouw woontoren naast de kerk van tafel is: “Wij zijn tegen hoogbouw in de oude stadswijken, dus ook tegen de komst van deze woontoren aan de Aaltje Noorderwierstraat hebben wij ons stevig verzet,” aldus De Blok in een reactie.

Hoewel het goed is dat er nu een ander plan ligt dat minder de hoogte ingaat ziet Hart voor Den Haag toch nog verbeterpunten. De Blok: “Het bouwvolume staat in geen verhouding tot de omgeving en van participatie is nauwelijks sprake geweest. In 2018 heeft de ontwikkelaar het huidige plan aan de omwonenden gepresenteerd en niets gedaan met reacties van omwonenden. Omwonenden zitten met open eindjes maar zien intussen wel een pompeus gebouw in hun achtertuin verrijzen.”

De Blok zal in de raadsvergadering van woensdag vragen stellen aan het stadsbestuur als de gemeenteraad spreekt over de plannen.