Raadslid Bom ”Transparantie over besluitvorming is ver te zoeken.”

2006
De Belangenvereniging Scheveningen Haven (BSH) en de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) zijn boos over de besluitvorming rondom het stukje Dr. Lelykade bij het voormalige Trix-gebouw. Voorzitter Teun van Dijk van de BOH legt uit waarom: “Ooit, in 2006, was er een plan voor een popmuseum. De belangenverenigingen waren daar niet blij mee en het plan ging van tafel. Vanuit de organisaties kwam een plan om een visserij- en havengebonden bedrijfsverzamelgebouw op de locatie te vestigen, waar bijvoorbeeld de toen nog bestaande rokerijen zouden kunnen worden ondergebracht.”

Het bleef tien jaar stil rondom het project, tot er in 2016 een brief vanuit het college komt, waarin een ‘tender’ wordt aangekondigd. Bedrijven konden met een businessplan komen, binnen de gestelde kaders en binnen het bestemmingsplan. Het woord ‘hotel’ wordt alleen -als je goed zoekt- in de bijlage van het projectplan genoemd, waarbij een maximum van 75 kamers wordt genoemd.

Geheime tender

Teun van Dijk vervolgt: “Er is veel geheim gedoe rondom die tender. Niet alle partijen hebben op voorhand dezelfde informatie gekregen en het Scheveningse bedrijfsleven werd eerst niet eens uitgenodigd, maar werd later wél geaccepteerd, nadat zij zelf aandrongen. Als zij een voorstel indienen conform de aanvankelijke gedachte, een maritiem gelieerd veelbedrijvencomplex , worden ze door de gemeente gebeld met de opmerking, dat als er geen hotel in het plan zit, ze niet serieus genomen zouden worden.”

Raadslid Coen Bom van Hart voor Den Haag verbaast zich over de gang van zaken rondom de tender: “Opeens bleek dat er in 2017 al een winnaar was uitgeroepen; het bleek het Moxy hotelconsortium, van Vastint/Ikea, zij gaan een hotel bouwen met 144 kamers. Hoe die keuze tot stand is gekomen, is totaal onduidelijk. De gemeenteraad moest het in De Scheveninger lezen. Ik vind dat onbestaanbaar en dat vonden mijn voorgangers in de Raad ook, want de VVD stelde in 2018 schriftelijke vragen over de gang van zaken (1). De beantwoording was uiterst summier en naar mijn mening ontwijkend.”

WOB verzoek
Van Dijk vervolgt: “Sinds 2017 zijn wij bezig om feiten boven tafel te krijgen. Daarom hebben we in 2021 een WOB-verzoek gedaan maar zelfs toen kregen we niet de informatie die we nodig hebben. Daarom zijn we onlangs naar de Raad van State gegaan om duidelijkheid te krijgen. Op 6 september jl. hebben we ons verhaal gehouden en we hopen binnen afzienbare tijd hun besluit in het voordeel van de visserij en havengebonden bedrijvigheid te kunnen aanhoren. Wij willen gewoon weten waarom de Moxy-groep de tender heeft gewonnen, met een voorstel buiten het bestemmingsplan en waarom Scheveningse bedrijven, met plannen bínnen het bestemmingsplan, geen kans maakten. En ook waarom de gemeente eigen beleid heeft losgelaten; in alle gemeentelijke beleidsdocumentatie staan de kreten ‘haven blijft haven’ en ‘kade blijft kade’. Dus daar gingen wij als organisaties ook vanuit. De bewoners en gebruikers van de haven moeten gewoon vanaf het water de kade op kunnen. Met dit hotel en de daarbij voorgestelde aanpassingen van de kade is dat onmogelijk.”

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen.

1) https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_vragen/430020?parent_event=441885