Raadsleden Meinesz en Kruis vrezen voor Amsterdamse toestanden


Nu, mede door steun van de VVD en het CDA, de parkeerstrategie van D66-wethouder Van Asten aangenomen is, kunnen automobilisten in de stad de borst natmaken. Geen extra parkeerplaatsen, meer en duurder betaald parkeren, parkeerbelasting voor motoren en het schrappen van draagvlakmetingen bij het of niet niet invoeren van betaald parkeren. Kortom Amsterdamse toestanden inzake parkeerbeleid.


“Het parkeerbeleid is volledig gericht op het verbannen van de auto, in plaats op het faciliteren ervan”, aldus de raadsleden Meinesz en Kruis, die stellen dat mensen niet voor hun lol de auto gebruiken. “Mensen gebruiken de trouwe vierwieler om naar hun werk te gaan of om, bijvoorbeeld bij ouderen, uit een sociaal isolement te blijven.”


Het steekt Hart voor Den Haag en de PVV dat dezelfde partijen die de automobilisten het leven zuur maken onder het mom van leefbaarheid en ruimtecapaciteit nada nul inzet leveren aan het beperken van de bevolkingsgroei.

“De halve stad rijdt inmiddels met witte kentekens uit het Oostblok, zonder dat dat aan banden gelegd wordt. Autoverdelger Van Asten moet de leefbaarheidsdiscussie veel breder trekken en overbevolking onderdeel van die discussie laten zijn”, aldus het tweetal, die ook graag had gezien dat de parkeeropbrengsten ook worden gebruikt voor het oplossen van het parkeerprobleem. “En dus niet voor een cursus genderneutraal kantklossen.”