Nino Davituliani: “Goed dat het college het licht heeft gezien en scholen beter gaat ventileren.”

Deze maandag zouden de basisscholen weer opengaan. Dit zorgde voor veel onrust bij ouders en leerkrachten. Wethouder Bredemeijer heeft de scholen gevraagd om in de klaslokalen de CO-2 meters te plaatsen. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is ingenomen met dit nieuws. raadslid Nino Davituliani: “Deze maatregel is broodnodig nu de ijskoude dagen zijn aangebroken en het onmogelijk is geworden om de ramen open te gooien voor een goede luchtcirculatie. Goed dat het college het licht heeft gezien. Hopelijk gaan de CO-2 meters helpen om het risico op besmetting op scholen in ieder geval te verkleinen.”

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de luchtkwaliteit op scholen een extra risico vormt bij het verspreiden van het Corona virus. In dat licht is Hart voor Den Haag al langere tijd een warme pleitbezorger geweest voor het plaatsen van een CO2-meter in elk klaslokaal. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad vroeg eerder en vaker om deze slimme en werkbare oplossing snel op de Haagse scholen toe te passen: “Ook los van Corona is het zeer verstandig dat er genoeg schone lucht in de klaslokalen is, omdat een CO-2 meter dit tijdig aangeeft kan er te allen tijde veilig les worden gegeven”, aldus Davituliani.