Afgelopen week heeft het stadsbestuur opnieuw geen informatie verstrekt omtrent het realiseren van een as-uitstrooiplek. De Hart voor Den Haag raadsleden Janice Roopram en René Oudshoorn hadden al in 2018 schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur om een as-uitstrooiplek te realiseren voor de Hindoegemeenschap, maar ook voor een ieder ander die, na de crematie van een overledene, via deze weg zijn of haar laatste wens in vervulling wil laten gaan.

“Het is in vele culturen gebruikelijk om de as van een dierbare na de crematie te verstrooien op het land of in het water, in plaats van deze te bewaren of bij te zetten in een urn,” zegt raadslid Roopram. “Met name bij de Hindoegemeenschap is er behoefte aan een vaste as uitstrooiplek aan zee. Hier moeten de nabestaanden in alle rust afscheid kunnen nemen na een crematie en rituelen, zoals bloemenoffers en het uitstrooien van as uitgevoerd kunnen worden. Maar ook een mooie plek voor ieder ander die na een crematie op een daarvoor geschikte locatie, afscheid kan nemen van zijn of haar dierbare naaste.”

Het college heeft vorig jaar toegezegd om de raad in het tweede kwartaal te voorzien van een concreet plan omtrent een te realiseren as-uitstrooiplek. Om deze reden werd destijds een Hart voor Den Haag motie die daartoe opriep ontraden. Maar er is nog steeds niets concreets geregeld. Deze week gaf Roopram aan dat de je de Hindoegemeenschap niet in het ongewisse moet laten. “Terecht krijg ik vragen over vanuit de Hindoegemeenschap waarom het allemaal zolang moet duren,” zegt Roopram, die opnieuw actie heeft ondernomen. Met resultaat! 

As-uitstrooiplek bij Laakhaven / Waldorpstraat 

“Na de verantwoordelijk CDA-wethouder lang achter zijn broek aangezeten te hebben en hem gewezen te hebben op het nakomen van beloften, kreeg Hart voor Den Haag warempel eindelijk antwoord! De wethouder heeft aangegeven in gesprek te zijn met de ‘Hindoestaanse gemeenschap’, hij bedoelt waarschijnlijk de Hindoegemeenschap. En ook heeft de wethouder eindelijk aangegeven dat er een as uitstrooiplek wordt gerealiseerd, en wel bij Laakhaven / Waldorpstraat. Iets is al beter dan niets, maar wij hebben gevraagd om een as uitstrooiplek te creëren aan zee, bij Kijkduin of Scheveningen, dus we zijn er nog niet,” aldus Roopram die de druk op de ketel zal blijven houden. “Het moet gewoon voor de verkiezingen geregeld zijn.”