René Oudshoorn: “Geen maatregelen zonder draagvlak, dus vooraf toetsen!”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de toekomstige uitgaven aan de energietransitie op wijkniveau worden getoetst op draagvlak. Dit zodat bewoners zich kunnen uitspreken over hun eigen energievoorziening en deze niet krijgen opgedrongen.

Wethouder Liesbeth van Tongeren heeft onlangs het Stedelijk energieplan per brief gepresenteerd waarin zij aangeeft hoe de energietransitie in Den Haag volgens haar gaat verlopen, op de korte-, midden- en lange termijn. Dit ingrijpende plan wordt komende donderdag besproken in de commissie leefomgeving. Voor de komende jaren is 180 miljoen gereserveerd voor deze energietransitie en dit wordt betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de Eneco-aandelen.

Hart voor Den Haag wil dat de inwoners rechtstreeks worden betrokken bij de plannen. René Oudshoorn: “Dit gaat om een hoop geld en dat kan maar één keer worden uitgegeven. Dit plan is nu gebaseerd op 97 reacties van respondenten en een paar gesubsidieerde milieuclubjes, die deze wethouder steunen zonder dat ze de wijken representeren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Geen draagvlak moet betekenen: geen maatregelen”.

Statenkwartier 
In het Statenkwartier was een aantal bewoners niet zo onder de indruk van de mooie praatjes van de wethouder en plaatselijke milieuclub en hielden daarom zelf een draagvlakonderzoek (aardgasblij.nl) René Oudshoorn: “Uiteindelijk bleek hier geen enkel draagvlak te zijn voor de plannen van de wethouder met haar plaatselijke fanclub, men wil liever wachten om later een besluit te kunnen nemen. Maar liefst 71% wil geen keuze maken. Hieruit blijkt dat het belangrijk is om de stemming te peilen, voordat je als stadsbestuur drastische besluiten neemt”.

Oudshoorn denkt dat er mogelijk in alle wijken hetzelfde wordt gedacht en men niet zit te wachten op de overhaaste van het gas af kruistocht van wethouder van Tongeren. Oudshoorn: “Er moet een representatief draagvlakonderzoek per wijk komen, zoals dat in het Statenkwartier is gebeurd zodat bewoners zich uit kunnen spreken over hun eigen energievoorziening en niet de Groen Links agenda van deze wethouder krijgen opgedrongen. Hart voor Den Haag is niet per definitie tegen duurzaamheid maar wel voor draagvlak in de wijk en een verdienmodel voor de bewoners. Het zijn uiteindelijk de inwoners waar dit over gaat, niet een drammende Groen Links wethouder bij wie 180 miljoen belastinggeld in de zakken brandt om de stad koste wat kost van het gas af te helpen. Dit vereist zorgvuldigheid en daarom gaan we dit voorstel doen.”
Donderdag wordt het voorstel van het college inzake Raadsvoorstel Stedelijk Energieplan besproken in de gemeenteraad en dan zal Oudshoorn het voorstel doen.