Fractieleden De Blok, Dubbelaar en Balah: ‘De bewoners van de Dreven, Gaarden en Zichten verdienen aandacht en moeten een stem krijgen!’

Door coronamaatregelen kon de bewonersavond over Zuidwest op 30 november helaas niet doorgaan. Omdat Hart voor Den Haag / Groep de Mos wel in gesprek wil met bewoners van de Den Haag Zuidwest over de bouwplannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten, hebben zij een wijkwandeling georganiseerd. Op drie avonden in de maand december heeft de lokale partij met bewoners een buurtwandeling gemaakt.

Raadslid De Blok: “Het was erg koud buiten! Ondanks het slechte weer waren er meerdere buurtbewoners die met ons zijn komen praten over onze ideeën voor Den Haag Zuidwest. Er was een goede opkomst en wij hebben leuk gesprekken gehad met bewoners tijdens de wandeling door de buurten”.

Tijdens de wandeling door Zuidwest waren er verschillende vertegenwoordigers van Hart voor Den Haag aanwezig. Aan het begin van elke wandeling werd er gesproken over de toekomst van Den Haag Zuidwest. De lokale partij heeft andere plannen gemaakt dan de plannen van de gemeente en Staedion die nu voorliggen. Het alternatieve plan van Hart voor Den Haag gaat over het verdichten op enkele plekken in de wijken en de huidige woningen te behouden.