“Meld klachten over slechte verkeersontsluiting!”

Hart voor Den Haag / Groep de Mos krijgt steeds vaker signalen dat er via de Zoetermeerse Rijweg en de Laan van Leidschenveen veel sluipverkeer plaatsvindt. “In 2011 trokken bewoners van de wijk De Lanen al met een burgerinitiatief aan de bel voor een betere ontsluiting van Leidschenveen”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos die de situatie opnieuw in kaart wil brengen. 

Toegenomen verkeersdrukte Mall of The Netherlands 

De Mos doet dit omdat er signalen komen dat vanwege de opening van de Mall of The Netherlands in Leidschendam de verkeersdrukte enorm zou zijn toegenomen. 

“Mijn partij heeft altijd gepleit voor een extra ontsluiting van Leidschenveen via de Tiber (Forepark) middels een extra spitsuitgang. Ik zou graag van bewoners willen weten of zij sinds de opening van de Mall of The Netherlands extra verkeersdruk ervaren en zo ja, waar en wanneer. Ook zou ik willen weten of zij oplossingen voor de verkeersproblematiek hebben. Zodat mijn fractie hiermee aan de slag kan”, aldus De Mos. 

Tips kunnen naar groepdemos@denhaag.nl