Raadslid Coen Bom: “Zeer geschrokken dat uitgerekend dit theater buiten de boot dreigt te vallen”

Kunstenplan

Vrijdagmiddag werd in de Koninklijke Bibliotheek het advies gepresenteerd van de beoordelingscommissie Kunst en Cultuur 2025-2028. In dit verslag adviseert de commissie het college om subsidiebedragen uit te keren. Ditmaal is er gekozen voor een tendersysteem met 3 categorieën, waarbij de C-categorie voor de grootste gezelschappen is, de B-categorie veruit het grootste aantal aanvragers kent (93 in dit geval) en de A-categorie voor kleinere gezelschappen. Die laatste categorie is voor een tweejarige periode, de andere twee voor vier jaar.


Overvraagd

Raadslid Coen Bom van Hart voor Den Haag was in het debat voorafgaand aan deze adviescommissie al sceptisch over de uitwerking ervan: “Er zijn gewoon te veel aanvragen voor het budget dat in de B-categorie is toegekend. Helaas heeft Hart voor Den Haag gelijk gekregen. Er is 11 miljoen euro beschikbaar en de verschillende organisaties hebben voor 18 miljoen euro aangevraagd. Daarom had Hart voor Den Haag ook graag een substantiële verhoging van het totale cultuurbudget gezien, want nu vallen sterke en mooie instellingen buiten de boot, zoals Pulchri Studio, Museum Beelden aan Zee, STET, The Grey Space en Theater Branoul, om er maar een paar te noemen.”


Diligentia

Het meest opvallende uit dit advies is dat Theaters Diligentia & Pepijn buiten de boot dreigen te vallen. De commissie adviseert 750.000 euro subsidie toe te kennen, maar omdat er zoveel aanvragen zijn is het geld op. Bom: “Natuurlijk snappen we dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar we gaan toch niet het Carré van Den Haag ter ziele laten gaan? In september praten we in de Raad verder over dit advies, het is slechts een advies natuurlijk, maar ik zou de wethouder adviseren om alvast creatief te worden want dit laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren!”