Arjen Dubbelaar: blij met extra geld voor zorg, het voorkomen van lastenverzwaring en blijvende investeringen in onze stad!

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is positief over de Programmabegroting 2020-2023. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar: “Ondanks dat de Rijksoverheid met miljoenenkortingen onze stad keihard laat vallen, slaagt het stadsbestuur erin de moeilijke uitdagingen op te lossen in een tijd van financiële tegenwind. De door het Rijk veroorzaakte tekorten zijn knap weggewerkt en zo kan Den Haag de komende jaren blijven inzetten op betaalbare woningen, goede bereikbaarheid, meer banen en een veilige, leefbare en groene stad. Het stadsbestuur investeert ook in een gezonde economie en begeleidt meer mensen vanuit de bijstand naar werk. Extra trots maakt mij de investeringen in het door vorige colleges vergeten Zuidwest, waaronder de Leyweg. Duizenden nieuwe woningen en investeringen in de wijk moeten armoede en de vele slechte schimmelwoningen doen uitbannen. Ook zet dit college in op een sterke wijk-economie in wijken die het moeilijk hebben.”

Het Rijk laat Den Haag keihard vallen
De grootste partij in Den Haag maakt zich zorgen over de stijgende kosten van Jeugdhulp en de fors lagere rijksuitkering vanuit het Gemeentefonds. Dubbelaar: “De landelijke overheid laat de gemeenten en dan met name de grote steden keihard vallen. Het belangrijkste is dat het stadsbestuur ervoor kiest de tekorten niet neer te leggen bij onze bewoners. Iedereen krijgt de zorg die hij of haar nodig heeft! Ondanks de moeilijke opgave worden de lasten voor de Hagenaars niet verzwaard en ook de bezuinigingen op Economie worden teruggedraaid”.