Raadslid Davituliani: “Wat een zooitje. Dit lijkt wel een sociaal experiment”. Er moet snel een oplossing komen voor deze studenten.”

Woest zijn de studenten van een communicatiestudie bij Inholland. Door een ‘onbegrijpelijk systeem’ heeft niemand, op één na, zijn eerste jaar gehaald. “Alles moet over. Het is chaos.” Ze trokken keer op keer aan de bel, zeggen ruim veertig studenten, die samen een klachtenbrief stuurden, maar zonder resultaat. Voldoende uitleg over het nieuwe systeem bleef uit. Met als gevolg dat ze hun eerste studiejaar ‘in de prullenbak’ kunnen gooien, zoals een van de studenten het uitdrukt.Nagenoeg alle eerstejaars studenten van de opleiding Ad Crossmediale communicatie verwijten de school gebrekkige begeleiding en het niet klaar hebben van de opleiding op het moment dat de studenten eraan begonnen zijn. Deze studenten hebben in alle wanhoop gezamenlijk een brief geschreven naar de klachtencommissie over de obstakels en problemen tijdens de opleiding. Helaas is daar niet veel mee gedaan en vervolgens hebben de studenten zich tot de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, gewend. 

Het is niet de eerste keer dat de school in opspraak komt. Affaires zoals tentamenfraude, te gemakkelijke studies, hoge uitval en het tekort schieten op het gebied van studiesucces blijven de Hogeschool Inholland tot op de dag van vandaag achtervolgen. Ook bleek eerder uit een onderzoek van het lectoraat Studiesucces, dat meer dan 40% van de Inholland- studenten te kampen heeft met klachten zoals stress, depressie en angst. Vaak hebben deze gevoelens van stress en uitputting ook invloed op de mate waarin studenten hun dagelijkse studieactiviteiten kunnen uitvoeren. “Uit de informatie die ik van de studenten heb gekregen, hetgeen ook zwart op wit staat, blijkt dat de handelswijze van deze afdeling uiterst onprofessioneel en amateuristisch is. Dit bevestigen de studenten ook aan AD Den Haag”, zo stelt raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag. 

Bij de in augustus begonnen opleiding zouden de studenten per september aan de slag kunnen gaan, en zo geschiedde. Ware het niet dat de studenten opgezadeld werden met het uitvoeren van ‘voorbereidende’ opdrachten, zoals een ‘snapchat filter maken voor de open dag’, of ‘een raamsticker maken voor hun lokaal’. Volgens de studenten bleek later dat de opleiding nog niet helemaal gereed was en dat ze om deze reden dan ook niet aan de slag konden gaan met de officiële opdrachten. Student Inholland: “Ook kwamen we ineens achter dat we heel veel dingen samen moesten gaan doen met de medestudenten in Diemen. Dit betekende dat we ook naar de locatie in Diemen moesten komen. Dit vonden we erg raar, aangezien we ons ingeschreven hadden op de locatie Den Haag.” Voor de studenten betekende dit een uur reizen vanuit Den Haag om op de locatie in Diemen te komen, iets wat nooit eerder gecommuniceerd is naar de studenten. “Hierdoor liepen er vaak veel dingen door elkaar heen en dan misten we soms belangrijke workshops omdat wij voor onze opdracht in Diemen moesten zijn”, stelt een teleurgestelde student. 

Zo zou pas in januari 2019 over ‘Mahara portfolio’ worden gesproken. Hierin moesten de studenten hun opdrachten gaan toetsen. Volgens de studenten was er veel gedoe rondom het Mahara portfolio, zoals te weinig ruimte om alles te kunnen maken in de pagina’s, gebrek aan uitleg en communicatie zorgden ervoor dat studenten er moedeloos van werden en tevergeefs hun klachten begonnen te uiten. Davituliani: “Kwaliteit van de opleiding, de studiebegeleiding en de manier waarop de hogeschool klachten en problemen afhandelt is beneden alle peil. Het is duidelijk dat dit zo niet langer kan en snel naar oplossing moet worden gezocht zodat deze studenten elders hun opleiding kunnen voortzetten. Wat een zooitje. Dit lijkt wel een sociaal experiment Het kan toch niet zo zijn dat de studenten, buiten hun schuld om een heel onderwijsjaar vertraging oplopen?” Het raadslid stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W waarin ze onder meer vraagt om een snelle oplossing voor de benadeelde studenten en het instellen van een onderzoek naar het kwaliteitsniveau van de opleiding in kwestie en het onderwijs op Hogeschool Inholland in het algemeen.    

Lees hier onze schriftelijke vragen