De Mos en Sluijs: “Koning, keizer Remkes legt dictaten op en gijzelt democratisch proces”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs kwam tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stevig in aanvaring met waarnemend burgemeester Remkes. In het debat over de verkoop van Eneco wilde de partij een motie indienen om van een deel van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco, de Haagse Markt te compenseren voor de jaren waarin zij teveel marktgeld betaald hebben. ‘Buiten de orde!’, verklaarde Remkes deze motie waardoor er niet over gestemd mocht worden. De grootste partij in de Haagse raad is verbijsterd over deze bizarre ingreep. “De burgemeester gaat zijn boekje ver te buiten. Als raadslid heb je het recht en de vrijheid om zonder last of ruggespraak moties in te dienen en daar al dan niet een meerderheid voor te verzamelen. Dan is het niet aan de burgemeester om te bepalen wat hij wel of niet terzake vindt doen. Ik ben volksvertegenwoordiger en probeer zaken voor elkaar te boksen, in die rol voel ik me nu ernstig beknot en dat raakt me”, zegt raadslid Ralf Sluijs.

Niet in Reglement van Orde

Na afloop van de vergadering hebben fractievoorzitter Richard de Mos en het Sluijs navraag gedaan. Zij wilden graag weten op basis van welk artikel van het Reglement van Orde de burgemeester dit mag beslissen. “Dat artikel is er niet”, was het ontluisterende antwoord. De Mos is woedend over de gang van zaken. “Koning, keizer Remkes legt dictaten op en gijzelt het democratische proces terwijl hij daar volgens het Reglement helemaal niet over mag beslissen. De speelruimte van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers wordt volledig ingeperkt door een ongekozen machtspoliticus. Het is echt een schande!”, aldus De Mos.

Op 31 januari is er een raadsconferentie waarin de gemeenteraad, op uitnodiging van Remkes, spreekt over het functioneren van de raad. “Als dit de kant wordt die het opgaat dan wordt het een buitengewoon onaangename middag”, stellen De Mos en Sluijs, die sterke twijfels voelen om de conferentie bij te wonen en gaan dat in hun fractie gaan bespreken.