De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2024 een uitsterfbeleid gaat gelden voor hertenkampen. Er mogen dan geen babyherten meer worden geboren. Hierdoor komt een einde aan de hertenkampen op de Koekamp en in het Zuiderpark. 

“Totaal mesjokke natuurlijk, daar de hertenkampen in Den Haag al generaties lang een prachtige en heel toegankelijke manier is voor Haagse kinderen om kennis te maken met deze dieren,” aldus Coen Bom, die met zijn motie voor elkaar heeft gekregen dat alle mogelijkheden worden onderzocht om de hertenkampen (incl. babyherten) aan de Koekamp en in het Zuiderpark bij ongewijzigd Rijksbeleid na 1 januari 2024 te kunnen behouden. De motie dwingt de gemeente Den Haag ook om, net als vele andere gemeenten, een open brief te sturen aan de minister van landbouw en natuur en aan de vaste Kamercommissie inzake deze portefeuille met de oproep om hertenkampen te behouden. “De druk vanuit vele gemeenten vergroot de kans op behoud van de hertenkampen.”