Raadslid Martini: ‘Stop de verrommeling in dit deel van de stad!” 

In het spiksplinternieuwe gebied van Laakhavens, te weten Laakhavens Petroleumhaven, ligt al ruim 5 jaar een nooit afgebouwd tempelcomplex. Het is een rotte kies in deze nieuwbouwwijk. Het gebied staat al onder druk. 

“Zo is er voor de bewoners een ernstig tekort aan parkeerplaatsen. Er is geen groen, slechts enkele perkjes, in plaats van mooi onderhouden binnentuinen. Er is een slechte woonflat De Pionier, er is een industriële grote hal waar een fietsenstalling is gerealiseerd, maar niks wordt gemaakt zoals Maakhaven suggereert en er zijn talloze blinde plinten wat het gebied een doodse indruk geeft,” aldus Hart voor Den Haag raadslid Constant Martini, die stadsdeel Laak onder zijn hoede heeft genomen.

Martini wil actie van de gemeente om in ieder geval zoveel mogelijk groen en fraaie bebouwing mogelijk te maken. Daarom moet bij elke verlening van een bouwvergunning een bouwplicht worden opgenomen, zodat er ingegrepen ken worden als eigenaren, tempels of projectontwikkelaars in gebreke blijven. Martini: “In een stad als Den Haag moet het college de mensen en bewoners centraal zetten. Wat in dit deel van het ontwikkelgebied Laakhavens heeft plaatsgevonden moet een les zijn voor de 9.000 woningen die in het aangrenzende CID-gebied gerealiseerd gaan worden. Leer van de fouten.”

Lees hier onze schriftelijke vragen