Raadsleden Roopram en De Blok: “Ontluisterend hoe stadsbestuur buurt negeert”

In de kinderrijke Rivierenbuurt, middenin het centrum van Den Haag, ligt het complex Eden. Het complex bevat huur- en koopwoningen, een kinderdagverblijf en een kleinschalig verpleeghuis van HWW zorg: De Stromenhof.

De Stromenhof beschikt over dertig kamers voor bewoners met een psychogeriatrische indicatie (bijvoorbeeld vanwege dementie), die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Bewoners en omwonenden geven aan dat HWW het complex zal verlaten en de ouderen overgeplaatst zullen worden naar de overige locaties van HWW. Ook geven bewoners aan dat het Leger des Heils voornemens is om de doelgroep ‘Huis en Haard’ per 1 oktober te huisvesten in De Stromenhof.

De bewoners zijn zeer bezorgd en furieus dat ze niet zijn geïnformeerd over de plannen. Er is een petitie opgestart waarin omwonenden hun zorgen uiten over de komst van Leger des Heils cliënten naar de locatie aan de Stromenhof. Raadsleden Janice Roopram en William de Blok van Hart voor Den Haag begrijpen deze zorg wel. Roopram hierover: “Vooropgesteld: het Leger des Heils doet ontzettend goed werk. Wij willen meedenken om goede locaties te vinden maar De Stromenhof is een beschermde woonomgeving. Anders dan bij de doelgroep van HWW Zorg betekent dit dat de beoogde Leger des Heils bewoners wel zelfstandig naar buiten mogen. Ik begrijp de zorgen van omwonenden wel aangezien het om mensen met chronische psychiatrische problematiek en mogelijk verslavingsproblematiek.” De Blok voegt daar aan toe dat het ook maar de vraag is of het geldende bestemmingsplan een verhuizing van het Leger des Heils wel toelaat. “Los van of het plan juridisch toegestaan is, zijn er alleen verliezers bij plaatsing van het Leger des Heils op deze locatie,” aldus De Blok.

“Het college, het Leger des Heils en de verhuurder van het pand moeten de zorgen van de bewoners en de omwonenden niet negeren! Inmiddels is de bewonerscommissie een petitie opgestart. De petitie is al 300 keer ondertekend,” besluit Roopram. Roopram en De Blok hebben raadsvragen gesteld over de kwestie.

Lees hier onze schriftelijke vragen