Raadslid Jelle Meinesz : “Zo wordt het OV nooit een alternatief voor de auto”

Hart voor Den Haag vindt het onverkwikkelijk dat de HTM medio maart de dienstregeling af gaat schalen wegens personeelstekort.
Fractievertegenwoordiger Damiën Zeller: “Al die zogenaamde pro-OV-partijen die steeds een (te) grote broek aantrekken dat men het openbaar vervoer moet pakken en de auto moet laten staan, hebben massa’s boter op hun hoofd. Het afschalen van het openbaar vervoer, het opheffen van tramhaltes en het keer op keer duurder maken van het OV, maken het openbaar vervoer zeer onaantrekkelijk. De wethouder moet nu alles uit de kast trekken om de vele bijstandscliënten in contact te brengen met de HTM om daar aan het werk te gaan als bus- en of tramchauffeur. Ook kunnen gepensioneerden verleidt worden om weer aan werk te gaan in hun oude beroep.”

Vanaf 11 maart gaat de frequentie op een aantal tramlijnen omlaag. Vanaf 16 maart worden er
aanpassingen doorgevoerd op de busdienst. De frequentie op een aantal buslijnen gaan vanaf die datum naar beneden. De HTM verwacht dat deze maatregel tot midden oktober 2024 van toepassing blijft. Meinesz baalt er stevig van dat er miljoenen euro’s zijn opgesoupeerd aan o.a. brede trams en nieuwe aardgasbussen, maar dat er nada nul is gedaan aan het werven van personeel.

“De linkse partijen zijn er in hun doorgeslagen duurzaamheidsgedram goed in: automobilistje pesten met even zo talrijke als kansloze wegversmallingen, de ongebreidelde uitrol van betaald parkeren en het maximeren van het aantal parkeervergunningen. Ondertussen wordt er niet daadkrachtig werk gemaakt van het door hen zo bewierookte alternatief, het openbaar vervoer. Sterker nog: Nederland heeft het duurste openbaar vervoer van heel de Europese Unie. Doordat het dure OV nog steeds geen goed alternatief is voor de auto, komen mensen, ondanks alle pesterijen van dit college, er ook niet uit”, aldus Meinesz, die vindt dat het vastgelopen verkeer om drastische maatregelen vraagt. “Daarom hebben wij eerder een onderzoek naar gratis OV bepleit. Den Haag kent door enorme bevolkingsgroei een dichtslibbend wegennet en een goed betaalbaar en fijnmazig OV kan een alternatief voor deze dichtslibbende wegen zijn.” (2)

(1) Brief HTM, 7 februari 2024

(2) https://www.hartvoordenhaag.nl/hart-voor-den-haag-onderzoek-gratis-ov/