Groep de Mos: Haagse woningcorporatie Vestia is gek geworden!
In de Posthoorn van afgelopen week staat een artikel over Henk en Ada Kusters die al 39 jaar woonachtig zijn in een huurwoning in Mariahoeve. De familie Kusters moeten hun woning verlaten vanwege een grootschalige renovatie.

Groep de Mos raadslid Arjen Dubbelaar, “Dat de woning van deze mensen leeg moet vanwege groot onderhoud dat is duidelijk, maar dat deze mensen na de renovatie niet terug kunnen naar de woning die zij tientallen jaren hebben bewoond vind ik een onwenselijke situatie. Ik verwacht van de wethouder dat hij Vestia op het matje roept!”

Afgelopen week was het echtpaar vijftig jaar getrouwd en door de gehele zorgelijke situatie hebben zij dit niet uitgebreid gevierd.

“Het is toch schandalig dat Vestia het gouden jubileum van dit echtpaar op deze manier weet te verzieken. Vestia moet deze trouwe huurders direct een grote bos bloemen sturen met het bericht dat zij na de renovatie terug kunnen naar hun oude woning”, aldus de Groep de Mos woordvoerder Bouwen en Wonen.

Schriftelijke vragen

Volgens artikel 39 van de gemeentewet stelt het raadslid Arjen Dubbelaar de volgende vragen.

1) Bent u bekend met het artikel ‘Huis uit na 39 jaar vanwege renovatie’ van afgelopen week in de Posthoorn?

2) Deelt u de mening van Groep de Mos dat bewoners bij renovatie een garantie moet krijgen om hun oude woning weer te kunnen betrekken? Zo nee, waarom niet?

3) Waarom krijgt een huurder bij een renovatie een voorrangsverklaring voor een andere woning, maar kan deze geen garantie krijgen om de bestaande woning na renovatie weer te betrekken?

4) Kunt u duiden waarom het echtpaar Kusters, op hun verzoek om na renovatie terug te keren naar de woning die zij al 39 jaar bewonen, geen antwoord krijgt van Vestia?

5) Kunt u de directie van Vestia om opheldering vragen? Zo nee, waarom niet?