Het Haagse stadsbestuur zal de registratie van bijstandsgerechtigden dit jaar verfijnen, zodat de opgelegde maatregelen herleidbaar zijn tot het onvoldoende inspannen om de Nederlandse taal te leren. Hiermee kan de inspanning tot het leren van de taal beter worden gemonitord. Het contact met deze groep wordt geïntensiveerd en als blijkt dat de bijstandsgerechtigde zich niet of niet voldoende daadwerkelijk inspant om de Nederlandse taal te leren, wordt een verlaging of stopzetting van de bijstand toegepast. Dit schrijft het Haagse college van B&W in antwoord op raadsvragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Raadslid Janice Roopram is blij met de antwoorden: “Dit is een trendbreuk! Goed dat er beter geregistreerd gaat worden wie wat doet en dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende inspanning verrichten om de Nederlandse taal te leren, een officiële maatregel wordt opgelegd. Tegelijkertijd wordt het contact met deze groep geïntensiveerd.  Allemaal goed nieuws, want we willen mensen perspectief bieden maar dit kan niet zonder een inspanningsverplichting van mensen zelf. Dit college straalt uit dat het essentieel is de Nederlandse taal te leren en dat is pure winst. Zo kan het college ook beter de aandacht richten op mensen die snakken naar een baan. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand een betaalde baan zullen vinden de komende tijd.”