Namens Hart voor Den Haag zal Danny Raatgever binnenkort de kersverse functie op zich nemen als stadsdeelvoorzitter Haagse Hout in Den haag. “ik ben erg verheugd dat ik ben gevraagd voor deze functie. Het stadsdeel Haagse Hout, en dan met name mijn eigen buurt Mariahoeve, gaat mij erg aan het hart. Er is veel aan de hand, waar ik me graag voor wil inzetten”.

Danny woont met een kleine onderbreking al zo’n 40 jaar in het stadsdeel. Hij heeft de wijk dan ook van jongs af aan zien veranderen. Eerder heeft hij zich al ingezet, als externe, met en voor het wijkberaad Mariahoeve. “Ik hoop met mijn input en mede collega’s van de werkgroep Haagse Hout een positieve impuls te geven om het stadsdeel Haagse Hout weer het elan te geven waar het recht op heeft.

Danny is te bereiken via:
haagsehout@hartvoordenhaag.nl