Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2016 is onze motie “Haagse economie prioriteit bij Binnenhofverbouwing” aangenomen.

De motie roept het college op de voorkeur uit te spreken voor een verbouwingsscenario, waarbij de Haagse belangen op het gebied van Toerisme en Economie maximaal worden gewaarborgd;
bij de uitwerking van de gekozen variant bijzondere aandacht te vragen voor mogelijkheden om het Binnenhof-complex tijdens de bouw gedeeltelijk toegankelijk te maken voor bezoekers.

 

Foto Binnenhof: © Den Haag Marketing