Uitgereisde jihadisten niet meer laten terugkeren in Den Haag
Groep de Mos / Ouderen Partij vindt de met veel bombarie gepresenteerde Haagse aanpak van jihadisten een slap verhaal.
Fractievoorzitter Richard de Mos: “Nog steeds laat VVD burgemeester Van Aartsen het toe dat er tikkende tijdbommen terugkeren naar onze stad om de boodschap van doem en verderf te prediken, zoals we afgelopen zomer in de Schilderswijk hebben kunnen meemaken. Zijn boodschap had juist moeten zijn: eenmaal uitgereisde terroristen zijn niet meer welkom om onze stad met hun haat te vergiftigen”.

Kies voor hele samenleving
Groep de Mos / Ouderen Partij vindt het onaanvaardbaar dat de stad Den Haag teruggekeerde jihadisten pampert met een huis en een uitkering.
“Deze groep komt terug na het volgen van terroristische trainingen en met een oorlogstrauma, waarmee zij een groot gevaar vormen voor onze samenleving. Daarom mag deze groep nooit worden geprevaleerd boven de totale Haagse samenleving”, aldus De Mos.

Preventief optreden
De lokale partij staat wel achter de preventieve maatregelen waarbij radicalisering vroegtijdig wordt herkend door ondermeer wijkagenten, docenten en jongerenwerkers.
De Mos: “Dan zijn jongeren misschien nog te redden, maar als jihadisten eenmaal de bereidheid hebben om te sterven voor een oorlog waar onze stad niets mee te maken heeft, dan moeten ze niet tegen worden gehouden, maar dan moeten ze een enkeltje krijgen.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Kraft van Ermel (beiden Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met de berichten ‘Tijd om iets tegenover die propaganda van IS te zetten’ (1) en ‘Van Aartsen over Haagse aanpak van jihadisten’ (2)?

U stelt dat u teruggekeerde jihadisten wil blijven opvangen, nee zelfs wil pamperen met een huis en een uitkering.

2) Bent u op de hoogte van het feit dat deze kleine groep niet alleen terroristische aanslagen kan plegen, maar onze samenleving ook ontwricht, vergiftigt met haat en angst inboezemt, getuige ook het feit dat naar aanleiding van de haatdemonstraties in de Schilderswijk al Joden noodgedwongen zijn vertrokken? Zo ja, kunt u duiden waarom u kiest voor een kleine groep teruggekeerde terroristen in plaats van voor de gehele Haagse samenleving?

Het aantal jihadisten in onze stad is de laatste maanden met 40% toegenomen.

3) Kunt u deze toename duiden met het gevoerde beleid?

4) Heeft u de bereidheid om richting het Kabinet duidelijk te maken dat onze stad geen teruggekeerde terroristen meer wil opvangen en dat u jihadisten die bereid zijn te sterven in den vreemde niet langer zult tegenhouden? Zo neen, waarom niet?

U stelt dat het toelaten van de haatdemonstraties afgelopen zomer een strategie is geweest.

5) Bent u op de hoogte van het feit dat deze demonstraties, zeker onder de Joodse gemeenschap, een enorme impact op onze samenleving heeft gehad? Zo ja, heeft u de bereidheid om uw woorden terug te nemen en te erkennen dat deze haatdemonstraties, waar werd opgeroepen tot geweld, nooit hadden mogen plaatsvinden?