Raadslid Kraft van Ermel: “Stadsbestuur moet zorgen dat mensen zorg krijgen die zij nodig hebben; Kwetsbare ouderen afschepen is onaanvaardbaar”!

Voor de periode 2015 -2017 heeft de gemeente met diverse zorgverzekeraars een convenant gesloten. Het uitgangspunt van deze convenant is dat burgers de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben. Het Algemeen Dagblad bericht echter (1)  over de besparingsdrift van verzekeraars met als gevolg dat ouderen en zieken steeds vaker niet de medische hulpmiddelen die passen bij hun aandoening. Het gaat bijvoorbeeld over incontienentiematerialen, stoma’s en katheders. Die kunnen bij verkeerd gebruik ernstig lichamelijk letsel opleveren en leiden tot hogere ziektekosten. Tevens raken mensen in een sociaal isolement omdat je, uit schaamte, met een lekkende luier niet naar een verjaardag gaat.

Raadslid Lex Kraft van Ermel: ‘Groep de Mos / Ouderen Partij vindt het onaanvaardbaar dat ouderen en zieken niet de medische hulp krijgen die zij nodig hebben. Helaas weer een signaal dat bezuinigingen en slechte zorg hand in hand gaan. De Hagenaar met een zorgvraag moet de hup krijgen die nodig is. Ik eis van het stadsbestuur dat zij daartoe alles in het werk stelt dat binnen haar mogelijkheden ligt.’

(1)Algemeen Dagblad 2 november 2015

Schriftelijke vragen

Voor de periode 2015 -2017 heeft u met diverse zorgverzekeraars een convenant gesloten (RIS280311). Het uitgangspunt van deze convenanten is dat burgers de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben. Het Algemeen Dagblad bericht vandaag (1) over de besparingsdrift van verzekeraars met als gevolg dat ouderen en zieken steeds vaker niet de medische hulpmiddelen die passen bij hun aandoening.

Overeenkomstig Art 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1.      Bent u bekend met het onderhavige artikel?

2.      Is het uitgangspunt van de convenanten met zorgverzekeraars zoals verwoord in de inleiding, nog steeds geldig? Zo neen, waarom niet?

3.      Bent u het met Groep de Mos / Ouderen Partij eens dat niet de zorgverzekeraar de behoefte bepaalt, maar het medisch veld, bv de huisarts? Zo neen, waarom niet?

4.      Is het in Den Haag reeds voorgekomen dat besparingsdrift van een zorgverzekeraar heeft geleid tot niet naleven van het uitgangspunt uit vraag 2. Zo ja, wat heeft u daaraan gedaan.

5.      Bent u bereid er alles aan te doen dat de zorgvrager ook van de zorgverzekeraars alle zorg krijgen die ze nodig hebben? Zo ja, op welke wijze?

 

Den Haag, 2 november 2015

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos / Ouderen Partij

(1) http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4176006/2015/11/01/Ouderen-en-zieken-krijgen-vaak-fout-hulpmiddel.dhtml