Raadslid Dubbelaar: “Heel goed dat er wat gedaan gaat worden aan de parkeerproblemen van bewoners in Leyenburg en Houtwijk!”

De lokale politieke partij Groep de Mos boekt successen in een oplossing voor de parkeerchaos waar bewoners en ondernemers in Leyenburg en Houtwijk dagelijks mee geconfronteerd worden. Op schriftelijke vragen van Groep de Mos doet het stadsbestuur de toezegging dat in het najaar van 2017 gestart wordt met een analyse voor een integrale aanpak van de parkeerproblematiek in de wijken rondom het Haga-ziekenhuis. Daarnaast worden er op korte termijn maar liefst 57 extra parkeerplaatsen gerealiseerd in Houtwijk.

Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar: “Super dat er dankzij de druk van Groep de Mos 57 parkeerplaatsen bij komen. Het parkeren is een groot drama voor bewoners en ondernemers rondom het Haga-ziekenhuis. Na werkbezoeken en gesprekken met bewoners hebben wij geprobeerd om de problemen onder de aandacht te brengen. Ik heb verhalen gehoord van mensen die overdag niet eens boodschappen willen doen, omdat als ze terugkomen er nergens meer plek is om de auto weer neer te zetten. Heel goed dat er eindelijk wat gaat gebeuren!”

De situatie met parkeeroverlast in woonwijken rondom het Haga-Ziekenhuis wordt al langere tijd door een actieve bewoners- en ondernemersgroep, alsmede Wijkberaad Leyenburg, onder de aandacht gebracht van de politiek in het Haagse stadhuis. In een uitgebreide brief aan het stadsbestuur deed de bewonersorganisatie voor de zomer nog een dringende oproep aan de politiek.

Transferium Haga-Ziekenhuis Leyweg

Komende week praat de Haagse gemeenteraad in een parkeerdebat over verschillende parkeer onderwerpen. Naast de toezegging van het stadsbestuur aangaande een integrale aanpak van het parkeerprobleem en de komst van 57 nieuwe parkeerplaatsen heeft Groep de Mos de realisatie van een transferium hoog op het verlanglijstje staan. Met zo’n transferium voor de bezoekers van het Haga-ziekenhuis op de Leyweg moet de invoering van betaald worden voorkomen.

“Als bezoekers voor het Haga-Ziekenhuis, komende van buiten de wijk of onze stad, opgevangen worden bij een soort van parkeer-Transferium op het industriegebied Kerketuinen en daarna door een pendelbus voor de ingang van het ziekenhuis afgezet worden, dan scheelt dat enorm veel verkeersbewegingen. Daarnaast zal het dan de parkeerdruk verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Het kan niet anders dat de directie van het Haga-ziekenhuis en andere partijen hier toch ook enthousiast van moeten worden. Nu komt veel verkeer over de Lozerlaan, de Meppelweg en de Leyweg aanrijden om voor de deur van, of in de wijken rondom, het ziekenhuis te parkeren. Hier moet een serieus onderzoek naar gedaan worden”, aldus raadslid Arjen Dubbelaar.

 

(1) Schriftelijke Vragen Groep de Mos – Parkeerproblematiek Houtwijk, https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5625942/1/RIS297362%20Parkeerproblematiek%20Houtwijk

(2) Commissiebrief wethouder Verkeer – Stand van zaken parkeren in Leyenburg en Houtwijk, https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5640083/2/RIS297771%20Stand%20van%20zaken%20parkeren%20in%20Leyweg