In Scheveningen is afgelopen week begonnen met de start van nieuwbouw op het Noordelijk Havenhoofd. Met de toekomst van het Bunkermuseum lijkt de gemeente alleen geen rekening gehouden te hebben. Groep de Mos / Ouderen Partij, dé lokale politieke partij van Den Haag en Scheveningen, wil duidelijkheid van de gemeente over de toekomst van het Bunkermuseum.

Groep de Mos raadslid Arjen Dubbelaar: “Dit verdient weer eens niet de schoonheidsprijs van het stadsbestuur. Er zijn toezeggingen gedaan in de afgelopen jaren en nu ineens moet er nog een oplossing gevonden worden voor het Bunkermuseum. Ik verwacht van de wethouder dat hij direct in gesprek gaat met het bestuur van de stichting en met werkbare oplossingen gaat komen.”

De oproep van raadslid Dubbelaar wordt ondersteund door de leden van de Groep de Mos-commissie Scheveningen. Voorzitter van die commissie Danny Jansson Schoofs en commissielid Martin Taal stellen gezamenlijk: “Er is nu tijdelijke een soort van doorgang gemaakt over de bouwplaats, maar dit is duidelijk een tijdelijk oplossing. Het lijkt erop dat de gemeente het Bunkermuseum liever kwijt dan rijk is. Dat is een slechte zaak!”

“Onze toekomst is een groot vraagteken,” aldus Ruud Overvliet van het museum. Het is hoog tijd dat de gemeente laat weten wat de plannen zijn, bijvoorbeeld voor een mogelijke alternatieve locatie, aldus Groep de Mos / Ouderen Partij.

Schriftelijke vragen
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht over de toekomst van het Bunkermuseum? (1)

2) Kunt u duiden welke toezeggingen en/of afspraken er gemaakt zijn met de stichting voor een mogelijke alternatieve locatie?

3) Ziet het college mogelijkheden voor een alternatieve locatie voor Stichting Bunker Museum Den Haag? Zo nee, waarom niet?

4) Wat vindt u ervan dat het Bunkermuseum, dat onder andere schoolklassen praktijkonderwijs geeft en sinds 2009 150.000 bezoekers heeft gehad, moet sluiten?

5) Bent u bereid om Stichting Bunker Museum Den Haag zo snel en goed mogelijk te hulp te schieten? Zo nee, waarom niet?

(1) Omroep West, Onzekere toekomst voor Bunkermuseum in Den Haag: ‘Het is een groot vraagteken’ – http://www.omroepwest.nl/nieuws/2978058/Onzekere-toekomst-voor-Bunkermuseum-in-Den-Haag-Het-is-een-groot-vraagteken