Via Facebook is het Groep de Mos ter ore gekomen dat Haagse gehandicapten zich opnieuw medisch moeten laten keuren als zij hun gehandicaptenparkeerkaart willen laten verlengen. Bennie Persoon uit Loosduinen, die in een rolstoel zit, zegt op Facebook: “3 jaar terug ben ik al medisch gekeurd door de gemeente. Nu moet ik weer 170 euro overmaken om een arts hoi en dag te zeggen”.

Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos vindt een eerste keuring logisch om misbruik van de gehandicaptenparkeerkaart te voorkomen, maar een herhaling daarvan vindt hij voor chronisch gehandicapten volstrekt onzinnig: “Bennie blijft zijn hele leven in een rolstoel zitten en gaat echt niet ineens lopen. Wat heeft het dan voor nut om zo’n jongen met een nieuwe medische keuring voor 170 euro op kosten te jagen? Het beleid in Den Haag zou al jaren zo moeten zijn dat er bij chronisch gehandicapten bij het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart naar iemands dossier wordt gekeken, zodat een nieuwe en overbodige medische keuring kan uitblijven. Kennelijk is de honger naar geld weer groter geworden dan de menselijke maat richting chronisch gehandicapten”.

Groep de Mos stelt Raadsvragen over de zaak en roept chronisch gehandicapten op zich bij de partij te melden met soortgelijke zaken.

Schriftelijke vragen

1) Bent u bekend met het Facebookbericht van rolstoelgebruiker Bennie Persoon uit Loosduinen (1)?

2) Wat vindt u van het feit dat de gemeente Den Haag iemand die zijn hele leven in een rolstoel zal blijven zitten opnieuw oproept voor een medische keuring voorafgaand aan het wel / niet verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart? Is dit een dieptrieste blunder of is het weer staand beleid geworden dan chronisch gehandicapten zich medisch opnieuw moeten laten keuren om in aanmerking te komen voor het verlengen van hun gehandicaptenparkeerkaart?

3) Klopt het dat het beleid t.a.v. het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart voor chronisch gehandicapten zo zou moeten zijn dat er naar het dossier van iemand gekeken wordt, waarmee volstrekt overbodige keuringen van mensen zoals Bennie achterwege kunnen blijven en waarmee voorkomen wordt dat gehandicapten op kosten worden gejaagd?  Zo ja, hoe duidt het de oproep voor een medische keuring bij rolstoelgebruiker Bennie Persoon dan? Zo neen, wilt u dit dan weer als de wiederweerga (opnieuw) invoeren?

(1) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210309382633760&set=a.2646744530669.2149934.1317353441&type=3&theater

Foto: Bennie Persoon en Richard de Mos