Geen geld voor bestrijden dierenleed, wel voor onzinnige brug waar knaagdieren nog niet dood gevonden willen worden!

Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad wil een nieuw tussenrapport hebben over het aantal eekhoorns dat gebruik maakt van de 1,5 ton kostende brug die voor de ongeveer 20 (!) eekhoorns in het Haagse Bos is aangelegd. In januari 2014 stond de eekhoornteller nog op nul. Ruim een jaar later, in april 2015, waren er slechts 3 (!) eekhoorns die heen en weer gependeld hebben tussen het paleis Huis ten Bosch en het landgoed Clingendael.

“Dat is een halve ton per eekhoorn geweest en dat is echt te bizar voor woorden”, aldus het verbolgen Groep de Mos Raadslid Arjen Dubbelaar.

De woede van de partij wordt verder gevoed door de blijvende weigering van de gemeente Den Haag om dierenleed in deze stad veel beter te bestrijden.

“Terwijl er 1,5 ton aan deze onzin is uitgegeven, weten de Dierenvoedselbank en knaagdierenopvang ‘T Knagertje door gebrek aan financiële steun vanuit de gemeente niet hoe zij het hoofd boven water moeten houden. Ook weigert de gemeente om in te gaan op onze voorstellen om bij verwaarlozing van huisdieren een houdverbod op te leggen en ervoor te zorgen dat Haagse minima met zieke huisdieren kunnen rekenen op een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Dat kille beleid op het gebied van dierenwelzijn valt niet uit te leggen met de bouw van een peperdure brug die massaal door eekhoorns vermeden wordt”, aldus Dubbelaar.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met de peperdure eekhoornbrug die in september 2012 is aangelegd boven de Benoordenhoutseweg?

In januari 2014 lag de eekhoornteller nog op nul eekhoorns die gebruik hadden gemaakt van de 1,5 ton kostende brug. Ruim een jaar later, in april 2015, lag de teller op 3 (!) eekhoorns. Vrij vertaald is dat 0,5 ton per overgestoken eekhoorn.

2) Kunt u, middels een tussenrapport, duiden hoeveel eekhoorns er tot januari 2016 de brug voor een heuse oversteek hebben gebruikt?

3) Deelt u de mening dat de aanleg van 1,5 ton kostende eekhoorn voor slechts 20 (!) eekhoorns je reinste geldverspilling is geweest? Zo ja, wilt u garanderen dat zulke ridicule acties voor eens en voor altijd tot het verleden zullen behoren?

4) Kunt u duiden welk onderzoek u heeft gedaan naar de aanleg van deze brug die door eekhoorns massaal wordt genegeerd?

5) Kunt u duiden waarom u wel 1,5 ton ter beschikbaar heeft gesteld aan de aanleg van deze onzinbrug en u blijft weigeren om echt dierenleed in onze stad te bestrijden? Graag in uw antwoord ook aangeven waarom u vooralsnog weigert om de Dierenvoedselbank en knaagdierenopvang ‘T Knagertje financieel te ondersteunen, alsmede het uitblijven van uw steun voor een financiële tegemoetkoming voor Haagse minima met zieke huisdieren en het gemeentelijk opleggen van een houdverbod voor baasjes die hun huisdieren ernstig verwaarlozen.