De gemeente gooit letterlijk honderden miljoenen euro’s aan subsidie over de balk zonder na te gaan of dat geld goed wordt besteed. Ook wordt er niet aangestuurd op een eerlijke verdeling van die subsidies. De Haagse oppositiepartij Groep de Mos is not amused.

“Ik sta perplex,” zegt Groep de Mos-raadslid Lex Kraft van Ermel na het doorpluizen van het zojuist uitgekomen onderzoeksrapport ‘Eerlijk delen’ van de Rekenkamer Den Haag. Kraft van Ermel: “Subsidies moeten op verantwoorde wijze worden verstrekt. Er moet bijvoorbeeld worden gekeken of subsidies enig nut hebben. Dat gebeurt nu niet. Terwijl daar gewoon regels voor gelden.”

Dat betekent dat organisaties geld krijgen die daar mogelijk geen recht op hebben. Het raadslid stelt: “Dat is zonde van het geld van de Haagse belastingbetaler. Bovendien kan dit slechte subsidiebeleid voor sommige goede en mooie organisaties betekenen dat ze hun subsidie onverwachts kwijtraken terwijl ze dachten er recht op te hebben.”

“Het is te zot voor woorden dat er volgens de Rekenkamer in feite niets is gedaan met de aanbevelingen uit 2011, toen er ook al een onderzoek over subsidies werd gepresenteerd. De gemeente maakt nog altijd precies dezelfde fouten,” aldus het Groep de Mos-raadslid. Sterker nog, het College draait om de aanbevelingen heen die de Rekenkamer doet om subsidies op verantwoorde wijze te verstrekken.

“Ik wil weten waarom de wethouder en het College zich niet aan de wet houden, zoals het rapport stelt. En waarom doen ze niets met de aanbevelingen uit 2011? Tegelijkertijd mag de voltallige gemeenteraad zich de conclusies uit dit rapport aantrekken. De raad heeft immers besloten dat het beter moest. Dat is niet gelukt,” concludeert Kraft van Ermel.

Groep de Mos wil dat er snel actie wordt ondernomen. “De tijd van loze beloftes is voorbij.”