De Mos pleit voor sneller opleggen straat- en huisverbod

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad is zeer te spreken over de inzet van burgemeester Krikke om huiselijk geweld te bestrijden.

“Heel goed dat onze burgemeester dit – vaak verborgen – probleem op de politieke agenda zet. Zij kan op de volledige steun van Groep de Mos rekenen om huiselijk geweld te bestrijden”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die in het verkiezingsprogramma van zijn partij heeft opgenomen dat er eerder overgegaan moet worden tot het opleggen van een huis- en straatverbod. Ook als er nog geen geweld is gebruikt. Hierover moet de burgemeester afspraken maken met politie, justitie en welzijnsorganisaties.